Lososová Jana, Ing.

Působí jako vědecký a výzkumný asistent na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ve své odborné činnosti se zabývá řešením vědeckých a výzkumných úkolů zaměřených na zemědělskou ekonomiku, zejména pak na změny ve Společné zemědělské politice a jejich dopady na ekonomiku zemědělských podniků, hodnocením programů na podporu rozvoje venkova. Dále se účastní projektů zaměřených na rozvoj fakulty, spolupracuje s AK ČR.  

Řešené projekty:

  • Efficiency of exploitation in programmes EU in Czech republic (2001 – 2003)
  • Economic and agricultural production structure of marginal areas in respect to their development (2001– 2004)
  • Basic characteristics of CR for the project LEADER + (2002 – 2003)
  • Intensification and efficient management in dairy cattle herd with respect to a future membership in The European Union (2000 -  2004)
  • Analysis of mountain areas in the European Union and in the applicant countries (2002 – 2003)
  • Sustainable methods of agricultural management in montane and submontane areas with respect to harmonization of the production and nonproduction spheres (2005 – 2011)
  • Harmonization of instruments of Common Agriculture Policy with specific conditions of Czech agriculture, leading to the increase in competitiveness and sustainable development (2006 – 2009)
  • The possibilities of farmland ownership defragmentation (2008 – 2012)

PUBLONS

ORCID

SCOPUS profil

ResearchGate

Google scholar

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
OFINP Corporate Finance KUF Ano

Spoluřešitel projektu

Ekonomické dopady změn a politik v oblasti financí, účetnictví a daní
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Harmonizace nástrojů Společné zemědělské politiky se specifickými podmínkami českého zemědělství vedoucí ke konkurenceschopnosti a trvale udržitelnému rozvoji
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Hodnoceni rizikovosti a výkonnosti podniku
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Principy cirkulární ekonomiky v regionálním managementu vedoucí ke zvýšení efektivnosti systémů
Řešitel
Členové řešitelského týmu