Zdeněk Radek, Ing., Ph.D.

Působí jako odborný asistent na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity, kde vyučuje předměty Finanční analýza a Finanční analýza a plánování. Ve své odborné činnosti se zabývá podnikovými financemi, zejména využitím klasifikačních metod ve finanční analýze. V minulosti řešil výzkumné projekty financované ze zdrojů Ministerstva zemědělství a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, věnované hodnocení ekonomiky zemědělských podniků a rozvoje venkova.

 

ORCID   |   Researcher ID   |   Scopus   |   ResearchGate   |   Google Scholar

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
YFA Financial Analysis KUF Ano Ano Ano
CFAN Finanční analýza KUF Ano Ano Ano
FA Finanční analýza KUF Ano Ano Ano
FAN Finanční analýza KUF Ano Ano Ano
KFA Finanční analýza KUF Ano Ano Ano
CFNAP Finanční analýza a plánování KUF Ano Ano Ano
FINAP Finanční analýza a plánování KUF Ano Ano Ano
KFNAP Finanční analýza a plánování KUF Ano Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Svoboda Jaroslav
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Analysis of costs and their effectiveness in the EU agrarian sector
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Zdeněk Radek
Lososová Jana
Investments of Czech farms located in less favoured areas after EU accession
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lososová Jana
Zdeněk Radek
Svoboda Jaroslav
Tangible fixed assets in Czech small and middle-sized farms
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Zdeněk Radek
Lososová Jana
Mrkvička Tomáš
Determinants of land rent and its development in Czechia
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Zdeněk Radek
Lososová Jana
Svoboda Jaroslav
Development of land rent between 2011 and 2017
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lososová Jana
Kopta Daniel
Zdeněk Radek
Influence of Farm Size on Economic Results
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Svoboda Jaroslav
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Nákladová disparita EU v sektoru zemědělství
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Zdeněk Radek
Lososová Jana
Objective and Subjective Poverty of Households in Czech Regions
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lososová Jana
Zdeněk Radek
Svoboda Jaroslav
Výsledky hospodaření zemědělských podniků podle ANC
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Zdeněk Radek
Lososová Jana
An Ananalysis of editorial board members' publication output in agricultural economics and policy journals
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Zdeněk Radek
Editorial Board Self-Publishing Rates in Czech Economic Journals
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Holátová Darja
Doležalová Vlasta
Březinová Monika
...
Zdeněk Radek
Řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích. Vybrané faktory, procesy a vztahy v řízení
2018 KNIHA Odborná monografie
Detail Zdeněk Radek
Využití ukazatelů mzdové produktivity pro predikci úpadku
2018 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Lososová Jana
Kopta Daniel
Zdeněk Radek
Development and Structure of Subsidies in Agriculture
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lososová Jana
Zdeněk Radek
Kopta Daniel
Development of the main production and economic indicators of Czech farms
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lososová Jana
Zdeněk Radek
Investice do zemědělské půdy z hlediska pachtovného
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Zdeněk Radek
Lososová Jana
Using wage productivity indicators to predict bankruptcy
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Svoboda Jaroslav
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Zemědělské dotace v Evropské unii
2017 KNIHA Odborná monografie
Detail Lososová Jana
Svoboda Jaroslav
Zdeněk Radek
Comparison of Operational Subsidies on Less Favoured Areas in EU countries
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Zdeněk Radek
Finanční analýza a plánování: Sbírka řešených příkladů
2016 KNIHA Skripta
Detail Svoboda Jaroslav
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Subsidies on Investments in the EU Member States
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kopta Daniel
Lososová Jana
Zdeněk Radek
The Development of Agricultural Production and Factors Affecting Operating Economic Results of Farms in the Period 2000 – 2015
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Svoboda Jaroslav
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Analysis of Operating Costs of Subsidies in the Field of Agriculture of EU Countries.
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Svoboda Jaroslav
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Comparison of Operating Subsidies in Agriculture in EU Countries
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Zdeněk Radek
Lososová Jana
Factors influencing the labour productivity in dairy sector in EU
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Zdeněk Radek
Finanční výkonnost mikro, malých a středních podniků
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lososová Jana
Zdeněk Radek
Key factors affecting the profitability of Farms in the Czech Republic
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Zdeněk Radek
Lososová Jana
Kopta Daniel
Land rent development in the period 2011 – 2013
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Zdeněk Radek
Profilová analýza bankrotních podniků
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Holátová Darja
Březinová Monika
Leština Jan
Zdeněk Radek
...
Řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích. Společenská odpovědnost, rozvoj a vzdělávání, fluktuace a motivace, finanční výkonnost.
2014 KNIHA Odborná monografie
Detail Zdeněk Radek
Lososová Jana
Úroveň a mobilita příjmů českých domácností.
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lososová Jana
Zdeněk Radek
Development of farms according to the LFA classification
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lososová Jana
Zdeněk Radek
Kopta Daniel
Differences in the land rent between EU countries
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Zdeněk Radek
Prediction of Farms' Financial Distress
2013 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Zdeněk Radek
Produktivita práce - regionální přístup
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Zdeněk Radek
Produktivita práce – regionální přístup
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Zdeněk Radek
Využití diskriminační analýzy a logistické regrese ve finanční analýze
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Střeleček František
Kopta Daniel
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Economic results of agricultural enterprises in 2010
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Zdeněk Radek
Lososová Jana
Kopta Daniel
Faktory ovlivňující úroveň pachtovného
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Zdeněk Radek
Střeleček František
Hodnocení vývoje zaměstnanosti, průměrné mzdy a produktivity práce pomocí shift-share analýzy
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Zdeněk Radek
Střeleček František
Income gap between rural and non-rural households – case of the Czech Republic
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Different farming conditions of agricultural holdings in the LFA and NON LFA.
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Lososová Jana
Zdeněk Radek
ECONOMIC RESULTS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN 2009
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Lososová Jana
Zdeněk Radek
Farm land rent in the European Union
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Zdeněk Radek
Incomes of rural and non-rural households in the Czech Republic.
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Zdeněk Radek
Lososová Jana
Influence of production change on return to scale
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Zdeněk Radek
Příjmy domácností podle druhu zaměstnání
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Střeleček František
Jelínek Ladislav
Lososová Jana
Zdeněk Radek
The relations between land rent and price of agricultural land in the Czech Republic
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Vložit vše do košíku 1 - 48 z 48

Spoluřešitel projektu

Ekonomické dopady legislativních změn v oblasti financí, účetnictví a daní
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Ekonomické dopady změn a politik v oblasti financí, účetnictví a daní
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Harmonizace nástrojů Společné zemědělské politiky se specifickými podmínkami českého zemědělství vedoucí ke konkurenceschopnosti a trvale udržitelnému rozvoji
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Management lidských zdrojů malých a středních podniků
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Možnosti defragmentace vlastnictví zemědělské půdy
Řešitel
Členové řešitelského týmu