Zeman Petr, Ing., Ph.D.

Je členem katedry účetnictví a financí na ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde od roku 2011 působí na pozici odborného asistenta se zaměřením na cenné papíry, finanční trhy a podnikové finance. V roce 2013 obhájil svou disertační práci s názvem Efektivnost trhu a automatické obchodní systémy. V  odborných publikacích se i nadále věnuje problematice efektivnosti finančních trhů a analýzou časových řad. 

JEL Classification: G14, G15

Google scholar

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
BANK Bankovnictví KUF Ano
CCP Cenné papíry KUF Ano Ano Ano
CP Cenné papíry KUF Ano Ano Ano
KCP Cenné papíry KUF Ano Ano
OFINP Corporate Finance KUF Ano
FINP Finance podniku KUF Ano
QFINP Finance podniku KUF Ano
FNP1 Finance podniku I KUF Ano
KFNP1 Finance podniku I KUF Ano
KFP1 Finance podniku I KUF Ano
FSI Finanční systém a finanční instituce KUF Ano
CFTR Finanční trhy KUF Ano Ano
FT Finanční trhy KUF Ano Ano
FTR Finanční trhy KUF Ano Ano
KFT Finanční trhy KUF Ano
COCP Obchodování s cennými papíry KUF Ano
KOCP Obchodování s cennými papíry KUF Ano
OCP Obchodování s cennými papíry KUF Ano Ano
YCP Securities KUF Ano Ano Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Vlčková Miroslava
Zeman Petr
Alina Jiří
Analysis of the Financial Indicators in the Enterprises Affected by Industry 4.0
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Zeman Petr
Kopta Daniel
Analýza využití dlouhodobého majetku a produktivity práce u ekologických a konvenčních zemědělských podniků
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Zeman Petr
Lososová Jana
Svoboda Jaroslav
Use of the Fixed Assets and Labour Productivity in Farms according to LFA
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Zeman Petr
Technical Trading and Testing of Intra-day Market Efficiency in the Foreign Exchange Market
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Zeman Petr
Maršík Martin
High- Frequency Data and the Effectiveness of the Spot Exchange rate EUR/USD
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Maršík Martin
Zeman Petr
Hospodaření Dopravního podniku města Č. Budějovice, a.s.
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Maršík Martin
Zeman Petr
Technická analýza a testování efektivity trhu
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Zeman Petr
Maršík Martin
TECHNICKÁ ANALÝZA A TESTOVÁNÍ EFEKTIVITY TRHU
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Maršík Martin
Zeman Petr
Vývoj běžného účtu platební bilance ČR
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 9 z 9