Vlčková Miroslava, Ing., Ph.D.

Vlčková Miroslava, Ing., Ph.D.

Absolvovala Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích ve studijním programu Ekonomika a management, obor Účetnictví a finanční řízení podniku. V roce 2014 získala titul Ph.D. v oboru Ekonomika a management, kdy oblastí výzkumu byla kvalita účetních dat při řízení podniku.

Má několikaletou praxi na pozici hlavní účetní v auditované obchodní korporaci patřící do konsolidačního celku a obchodující především se státy Evropské unie. Od roku 2009 působí na Katedře účetnictví a financí Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Její specializací jsou především kurzy Manažerské účetnictví 1, Manažerské účetnictví 2, Managerial Accounting, Základy účetnictví, Principles of Accounting, Účetnictví obchodu a Accounting in Trade. Je manažerkou Evropského dokumentačního střediska patřícího do informační sítě Europe Direct působícího na Katedře účetnictví a financí. Je členkou České společnosti ekonomické. Ve své soukromé praxi se věnuje především oceňování podniků, zavádění controllingu v praxi a lektorské činnosti.

Je řešitelkou několika výzkumných grantů (FRVŠ, GAJU, IGS, OP VVV, IRP). Je autorkou i spoluautorkou několika desítek odborných a vědeckých publikací a skript, výsledky své vědecké činnosti přednášela na mnoha mezinárodních vědeckých konferencích i zahraničních univerzitách. Absolvovala několik odborných stáží např. v Portugalsku, USA, Austrálii, Belgii, Řecku, Rusku a v dalších státech. Svou vědecko-výzkumnou činnost zaměřuje především na problematiku controllingu, financí a Industry 4.0.

 

JEL Classification:

G30, K42, M14, M41, O33


ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-6935-3037

Web of Science Researcher ID: D-9025-2016

Scopus Author ID: 57204040999

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
YUCO Accounting in Trade KUF Ano
OMAU Managerial Accounting KUF Ano Ano Ano
YMAU Managerial Accounting KUF Ano Ano Ano
CMAU Manažerské účetnictví KUF Ano Ano
KMAU Manažerské účetnictví KUF Ano Ano
KMAUC Manažerské účetnictví KUF Ano Ano Ano
MAU Manažerské účetnictví KUF Ano Ano Ano
MAUC Manažerské účetnictví KUF Ano Ano Ano
CMUC2 Manažerské účetnictví II KUF Ano Ano Ano
KMAU2 Manažerské účetnictví II KUF Ano Ano
MAUC2 Manažerské účetnictví II KUF Ano Ano Ano
MAU2 Manažerské účetnictví II KUF Ano Ano Ano
CPSAP Praktikum z účetnictví v SAP KUF Ano Ano
PSAP Praktikum z účetnictví v SAP KUF Ano Ano
OZUC Principles of Accounting KUF Ano Ano
YZUC Principles of Accounting KUF Ano Ano
CZU Základy účetnictví KUF Ano Ano
QZUC Základy účetnictví KUF Ano Ano
ZU Základy účetnictví KUF Ano Ano Ano
ZUC Základy účetnictví KUF Ano Ano Ano
CUO Účetnictví obchodu KUF Ano Ano
KUCO Účetnictví obchodu KUF Ano Ano
UCO Účetnictví obchodu KUF Ano Ano Ano
UO Účetnictví obchodu KUF Ano Ano

Řešitel projektu

Tranzitorní a očekávané zisky
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Tvorba multimediální podpory pro výuku kurzu Manažerské účetnictví
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Tvorba multimediální podpory pro výuku kurzu základy účetnictví
Řešitel
Členové řešitelského týmu

Spoluřešitel projektu

Dopady homeworkingu do nákladů MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Ekonomické dopady legislativních změn v oblasti financí, účetnictví a daní
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Ekonomické dopady změn a politik v oblasti financí, účetnictví a daní
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Metodika hodnocení ekonomických pracovních pozic absolventů VŠ
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Principy cirkulární ekonomiky v regionálním managementu vedoucí ke zvýšení efektivnosti systémů
Řešitel
Členové řešitelského týmu