Vlčková Miroslava, Ing., Ph.D.

Vlčková Miroslava, Ing., Ph.D.

Absolvovala Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích ve studijním programu Ekonomika a management, obor Účetnictví a finanční řízení podniku. V roce 2014 získala titul Ph.D. v oboru Ekonomika a management, kdy oblastí výzkumu byla kvalita účetních dat při řízení podniku.

Má několikaletou praxi na pozici hlavní účetní v auditované obchodní korporaci patřící do konsolidačního celku a obchodující především se státy Evropské unie. Od roku 2009 působí na Katedře účetnictví a financí Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Její specializací jsou především kurzy Manažerské účetnictví 1, Manažerské účetnictví 2, Managerial Accounting, Základy účetnictví, Principles of Accounting, Účetnictví obchodu a Accounting in Trade. Je manažerkou Evropského dokumentačního střediska patřícího do informační sítě Europe Direct působícího na Katedře účetnictví a financí. Je členkou České společnosti ekonomické. Ve své soukromé praxi se věnuje především oceňování podniků, zavádění controllingu v praxi a lektorské činnosti.

Je řešitelkou několika výzkumných grantů (FRVŠ, GAJU, IGS, OP VVV, IRP). Je autorkou i spoluautorkou několika desítek odborných a vědeckých publikací a skript, výsledky své vědecké činnosti přednášela na mnoha mezinárodních vědeckých konferencích i zahraničních univerzitách. Absolvovala několik odborných stáží např. v Portugalsku, USA, Austrálii, Belgii, Řecku, Rusku a v dalších státech. Svou vědecko-výzkumnou činnost zaměřuje především na problematiku controllingu, financí a Industry 4.0.

 

JEL Classification:

G30, K42, M14, M41, O33


ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-6935-3037

Web of Science Researcher ID: D-9025-2016

Scopus Author ID: 57204040999

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
YUCO Accounting in Trade KUF Ano
OMAU Managerial Accounting KUF Ano Ano Ano
YMAU Managerial Accounting KUF Ano Ano Ano
CMAU Manažerské účetnictví KUF Ano Ano
KMAU Manažerské účetnictví KUF Ano Ano
KMAUC Manažerské účetnictví KUF Ano Ano Ano
MAU Manažerské účetnictví KUF Ano Ano Ano
MAUC Manažerské účetnictví KUF Ano Ano Ano
CMUC2 Manažerské účetnictví II KUF Ano Ano Ano
KMAU2 Manažerské účetnictví II KUF Ano Ano
MAUC2 Manažerské účetnictví II KUF Ano Ano Ano
MAU2 Manažerské účetnictví II KUF Ano Ano Ano
CPSAP Praktikum z účetnictví v SAP KUF Ano Ano
PSAP Praktikum z účetnictví v SAP KUF Ano Ano
OZUC Principles of Accounting KUF Ano Ano
YZUC Principles of Accounting KUF Ano Ano
CZU Základy účetnictví KUF Ano Ano
QZUC Základy účetnictví KUF Ano Ano
ZU Základy účetnictví KUF Ano Ano Ano
ZUC Základy účetnictví KUF Ano Ano Ano
CUO Účetnictví obchodu KUF Ano Ano
KUCO Účetnictví obchodu KUF Ano Ano
UCO Účetnictví obchodu KUF Ano Ano Ano
UO Účetnictví obchodu KUF Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Vlčková Miroslava
Analysis of the financial indicators in companies affected by the circular economy
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Controlling in relation to division of enterprises and company size
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Vlčková Miroslava
Frantíková Zuzana
Division of Enterprises and their Management Strategies in Relation to Industry 4.0
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Krechovská Michaela
Hejduková Pavlína
Rybová Jarmila
...
Vlčková Miroslava
...
Regions in Context II: Principles of circular economics in regional management leading to increased efficiency of systems
2020 KNIHA Odborná monografie
Detail Vlčková Miroslava
Základní principy a postupy v účetnictví
2020 KNIHA Odborná monografie
Detail Vlčková Miroslava
Zeman Petr
Alina Jiří
Analysis of the Financial Indicators in the Enterprises Affected by Industry 4.0
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Zeljković Simona
Vlčková Miroslava
Analýza bankrotních modelů a finančních ukazatelů
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Glaserová Michaela
Vlčková Miroslava
Controlling jako nástroj řízení podnikových procesů
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Alina Jiří
Vlčková Miroslava
...
ECONOMIC DIMENSION OF AGING OF THE POPULATION ON THE EXAMPLE OF THE CZECH REPUBLIC
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Buus Tomáš
Literature Review of Transitory Earnings
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Frantíková Zuzana
Vrchota Jaroslav
Relationship between the financial indicators and the implementation of telework.
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Matějková Zuzana
Vlčková Miroslava
Účetní závěrka a s ní související postupy a procesy
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Frantíková Zuzana
Vlčková Miroslava
Why Some SME's in the Czech Republic Adopt Telework and Others Not?
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Frantíková Zuzana
Vlčková Miroslava
Comparison of Telework in the Czech Republic and Poland and Slovakia with Respect to the Gender
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Dependency of accounting data quality on selected financial indicators.
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Buus Tomáš
Impact of financial data quality on models used to describe transitory earnings
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Oponentský posudek článku pro časopis Český finanční a účetní časopis 2017/1
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Vlčková Miroslava
Oponentský posudek článku pro vydavatele Trauner Verlag Universitat
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Vlčková Miroslava
Oponentský posudek článku pro vydavatele Trauner Verlag Universitat - II
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Vlčková Miroslava
Oponentský posudek na článek pro vydavatele Trauner Verlag Universitat III
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Kupská Andrea
Vlčková Miroslava
Řízení nákladů podniku ve vazbě na výkonnost
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Doležalová Adriana
Vlčková Miroslava
Řízení odpovědnostních středisek a odpovědnostní účetnictví v konkrétním podniku
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Vrchota Jaroslav
Frantíková Zuzana
Telework and Financial Indicators in Industry 4.0
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Which companies have implemented management accounting?
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Frantíková Zuzana
Vlčková Miroslava
Vrchota Jaroslav
...
COMPARISON OF HOMEWORKING IN THE CZECH REPUBLIC AND SPAIN
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Vrchota Jaroslav
Frantíková Zuzana
Comparison of Telework in the Czech Republic and in its Neighbouring Countries
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Evaluation of accounting data quality between audited and unaudited companies
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Zeljkovič Simona
Vlčková Miroslava
Likvidace, insolvence a bankrotní modely pro predikci úpadku
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Friebel Ludvík
Vlčková Miroslava
Použití LMS Moodle pro přijímací řízení do navazujícího studia
2017 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Vlčková Miroslava
Svoboda Jaroslav
Základy účetnictví – cvičení.
2017 KNIHA Skripta
Detail Vlčková Miroslava
Accounting data quality determined by ahp method in context with other criteria
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Determination QAD in Audited and Unaudited Companies
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vlčková Miroslava
Friebel Ludvík
Evaluation of entrance examination to the master's degree in accounting and finance management.
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Evaluation of the Quality of Accounting Data in the Regions of the Czech Republic based on Audits by the Tax Offices
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Manažerské účetnictví. Cvičebnice
2016 KNIHA Učební texty
Detail Kouřilová Jindřiška
Drábková Zita
Vlčková Miroslava
Metody: AHP, CFEBT, DMFCA jako možná identifikace chyb a podvodů v účetnictví
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Vejsadová Marie
Vlčková Miroslava
Svoboda Jaroslav
Principles of Accounting
2016 KNIHA Skripta
Detail Vlčková Miroslava
Comparison of the Financial Data Quality in Audited and Unaudited Companies
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Friebel Ludvík
Návrh metodiky na hodnocení kvality dat finančního účetnictví metodou AHP
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Pavouková Veronika
Vlčková Miroslava
Vliv legislativních změn na kalkulace v podniku
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Svoboda Jaroslav
Základy účetnictví - cvičení
2015 KNIHA Skripta
Detail Vlčková Miroslava
A survey quality of management accounting in the Czech companies
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Návrh modelu na zjišťování kvality informací vykazovaných v manažerském účetnictví
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Návrh metodiky na zhodnocení kvality informací vykazovaných v manažerském účetnictví
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Penzijní připojištění a zdanění v roce 2013
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vlčková Miroslava
Preference kvality účetních informací zjištěné na základě saatyho metody
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Asymetrické informace a jejich riziko při rozhodování v podniku
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vlčková Miroslava
Etika, podvody a psychologické nátlaky zaměstnavatelů při zpracování účetních dat
2012 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vlčková Miroslava
Zhodnocení kritérií kvality účetních dat na základě Saatyho metody a metody párového porovnávání
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Etika jako faktor ovlivňující kvalitu účetních dat v podniku
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Komponentní odpisování dlouhodobého hmotného majetku
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vlčková Miroslava
Mobilita pracovních sil v evropské unii a v České republice
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vlčková Miroslava
Zhodnocení výnosů a poplatků z hazardních her v rámci Jihočeského kraje
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Vložit vše do košíku 1 - 53 z 53

Řešitel projektu

Tranzitorní a očekávané zisky
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Tvorba multimediální podpory pro výuku kurzu Manažerské účetnictví
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Tvorba multimediální podpory pro výuku kurzu základy účetnictví
Řešitel
Členové řešitelského týmu

Spoluřešitel projektu

Dopady homeworkingu do nákladů MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Ekonomické dopady legislativních změn v oblasti financí, účetnictví a daní
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Ekonomické dopady změn a politik v oblasti financí, účetnictví a daní
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Metodika hodnocení ekonomických pracovních pozic absolventů VŠ
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Principy cirkulární ekonomiky v regionálním managementu vedoucí ke zvýšení efektivnosti systémů
Řešitel
Členové řešitelského týmu