Členové katedry

Funkce Jméno E-mail Telefon Místnost
Vedoucí katedry        
  Jílek Milan, doc. Ing., Ph.D. jilek@ef.jcu.cz +420 38903 2470 310
Tajemník katedry        
  Svoboda Jaroslav, Ing., Ph.D. svoboda@ef.jcu.cz +420 38903 2482 313
Technik        
  Klimovičová Hana, Ing. klimov@ef.jcu.cz +420 38903 2475 318
Profesor        
  Gurčík Lubomír, prof. Ing., CSc. h.c. lgurcik@ef.jcu.cz
Docent        
  Jílek Milan, doc. Ing., Ph.D. jilek@ef.jcu.cz +420 38903 2470 310
  Kouřilová Jindřiška, doc. Ing., CSc. kourilova@ef.jcu.cz +420 38903 2479 315
Odborný asistent s akad. tit.        
  Drábková Zita, Ing., Ph.D., MBA. drabkova@ef.jcu.cz +420 38903 2473 311
  Kopta Daniel, Ing., Ph.D. kopta@ef.jcu.cz +420 38903 2509 311
  Pražáková Jaroslava, Ing., Ph.D. smoloj@ef.jcu.cz +420 38903 2477 317
  Rybová Jarmila, Ing., Ph.D. jrybova@ef.jcu.cz +420 38903 2508 315
  Svoboda Jaroslav, Ing., Ph.D. svoboda@ef.jcu.cz +420 38903 2482 313
  Vejsadová Dryjová Marie, Ing., Ph.D. vejsadova@ef.jcu.cz +420 38903 2471 312
  Vlčková Miroslava, Ing., Ph.D. mvlckova02@ef.jcu.cz +420 38903 2472 314
  Zdeněk Radek, Ing., Ph.D. zdenek@ef.jcu.cz +420 38903 2478 316
  Zeman Petr, Ing., Ph.D. pzeman@ef.jcu.cz +420 38903 2468 317
  Žiaková Miroslava, Ing., Ph.D. ziakova@ef.jcu.cz +420 38903 2718 318
Lektor        
  Hlaváčková Hana, Ing. hlavacko@ef.jcu.cz +420 38903 2480 316
Vědecký pracovník        
  Lososová Jana, Ing. lososova@ef.jcu.cz +420 38903 2478 316
Doktorand        
  Telecký Martin, Ing. +420 38903 2697 309
  Toula Martin, Ing. 314
Dohoda o provedení práce        
  Benešová Marie, Ing. Marie.Benesova.Tyn@seznam.cz 314
  Vladimír Jandík, Ing. vjandik@seznam.cz +420 38903 2475