Publikace

Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Pech Martin
Vrchota Jaroslav
Classification of Small- and Medium-Sized Enterprises Based on the Level of Industry 4.0 Implementation
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Řehoř Petr
Pech Martin
Slabová Michaela
...
Contemporary Opinions on the Importance of Entrepreneurial Competences
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Barber III Dennis
Batchelor John H.
Hatten Timothy
...
Czech Students’ Perceptions of Ethical Behavior in Business and Entrepreneurship
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Čermáková Julie
Rolínek Ladislav
Determination of key competencies for Industry 4.0
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Vlčková Miroslava
Frantíková Zuzana
Division of Enterprises and their Management Strategies in Relation to Industry 4.0
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Krásnická Martina
Rolínek Ladislav
Volek Tomáš
Edukační manuál E-start
2020 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Jarkovská Petra
Effect of Corporate Social Responsibility as a Prerequisite for Employees' Organizational Commitment in the Hospitality Industry
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Maříková Monika
Řehoř Petr
...
Human resources readiness for industry 4.0
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Bednář Jiří
Vrchota Jaroslav
Rolínek Ladislav
ICT in Food Processing Industry
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Soukupová Nikola
Klicnarová Jana
Adamová Markéta
Implications of population aging for economic growth in V4 countries
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Soukupová Nikola
Adamová Markéta
Krninská Růžena
Industry 4.0: an Employee Perception (Case of the Czech Republic)
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Toušek Radek
Inovativní technický prostředek pro rozvoz kusových zásilek s pevným uložením polic
2020 PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK Prototyp
Detail Toušek Radek
Inovativní technický prostředek pro rozvoz kusových zásilek s výškově nastavitelnými policemi
2020 PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK Prototyp
Detail Vaněček Drahoš
Pech Martin
Knowledge of Students in relation to Industry 4.0 and New Technologies
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Škodová Parmová Dagmar
Bednářová Dagmar
Malé a střední podnikání
2020 KNIHA Učebnice
Detail Čarvašová Alena
Řehoř Petr
Závorka Petr
Managerial Communication of Flexible Working Conditions as Offered in SMEs in South Bohemia
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Čarvašová Alena
Řehoř Petr
Manažerská komunikace flexibilních forem práce v malých a středních podnicích v Jihočeském kraji
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pokorná Štěpánka
Marketingová komunikace českých minipivovarů
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Čarvašová Alena
Potyrala Katarzyna
...
NGOs and NFOs and social media
2020 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Krásnická Martina
Mrkvička Tomáš
Friebel Ludvík
...
Ochranná známka č. 379288: E-start - Systém prevence kurzového rizika
2020 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Pech Martin
Oponentský posudek na článek s IF pro Ekonomicky Casopis
2020 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Krninská Růžena
Oponentský posudek na disertační práci v roce 2020
2020 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Koukoumpliakos Ioannis
Řehoř Petr
Sdrolias Labros
...
Promoting the importance of Corporate Social Responsibility in the Management of Βusinesses
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drahotová Kateřina
Adamová Markéta
Soukupová Nikola
...
Recruitment Aspects in the Agricultural Sector: Survey of Enterprises in the Czech Republic
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Krechovská Michaela
Hejduková Pavlína
Rybová Jarmila
...
Regions in Context II: Principles of circular economics in regional management leading to increased efficiency of systems
2020 KNIHA Odborná monografie
Detail Bednář Jiří
Řízení podniků v podmínkách Industry 4.0
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Čermáková Julie
Řízení podniků v podmínkách Industry 4.0 a rozvoj lidských zdrojů
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Čermáková Julie
Slabová Michaela
Rolínek Ladislav
Self-evaluation of the level of key competencies for industry 4.0.
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Bednář Jiří
Martinák Petr
Rolínek Ladislav
Srovnání zemí V4 v rámci Global Innovation Index
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pech Martin
Vaněček Drahoš
Supplier Performance Management in Context of Size and Sector Characteristics of Enterprises
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Pech Martin
Rolínek Ladislav
...
Sustainability Outcomes of Green Processes in Relation to Industry 4.0 in Manufacturing: Systematic Review
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Maříková Monika
Řehoř Petr
Teleworking in SMEs before the onset of coronavirus infection in the Czech Republic
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Pech Martin
Pražáková Jaroslava
Pechová Lucie
The evaluation of the success rate of corporate failure prediction in a five-year period
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Maříková Monika
Novotná Martina
Šmejkal Antonín
The influence of the economic cycle on forming business subjects
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krásnická Martina
Mrkvička Tomáš
Friebel Ludvík
...
Webová aplikace E-start, Systém prevence kurzového rizika
2020 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Pech Martin
Vaněček Drahoš
BENEFITS OF LONG-TERM COOPERATION AND SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
Pech Martin
CFEBT Risk Triangle: Case Study of Enterprises in Insolvency Proceedings
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Jarkovská Petra
Corporate Social Responsibility as a Motivation Driver for Employee Performance
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dytrt Zdenek
Holátová Darja
Does Technology Win Over Humans?
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Alina Jiří
Vlčková Miroslava
...
ECONOMIC DIMENSION OF AGING OF THE POPULATION ON THE EXAMPLE OF THE CZECH REPUBLIC
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pech Martin
Ekonomické náležitosti podnikatelského a NNO projektu (kapitola 8)
2019 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v učebnici
Detail Eger Ludvík
Mičík Michal
Gangur Mikuláš
...
Employer branding: Exploring attractiveness dimensions in a multicultural context
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Volek Tomáš
Novotná Martina
Factors introducing Industry 4.0 to SMEs
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Pech Martin
Financial statements risk: Case study of a small accounting unit
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Řehoř Petr
Identifikace podnikatelských a NNO příležitostí (kapitola 4)
2019 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v učebnici
Detail Uhlíř Ladislav
Řehoř Petr
Innovation Management in Small and Medium-sized Enterprises - Financing, Cooperation, Barriers
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav
Vaněček Drahoš
Volek Tomáš
...
Inovační management v MSP: Inovační impulsy a jejich využití
2019 KNIHA Odborná monografie
Detail Řehoř Petr
Manažerské dovednosti (kapitola 6)
2019 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v učebnici
Detail Pech Martin
Řehoř Petr
Slabová Michaela
Methods of Entrepreneurship Education in Management Programmes at University of South Bohemia
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Alina Jiří
Bromová Michaela
Microeconomic belongings of the circular and social economy in the region
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vaněček Drahoš
Pech Martin
Operační management
2019 KNIHA Učebnice
Detail Pech Martin
Oponentský posudek na článek ve Scopusu do časopisu JOItmC
2019 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Pech Martin
Oponentský posudek na článek ve Scopusu do časopisu Organicija
2019 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Krninská Růžena
Oponentský posudek na disertační práci
2019 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Švarcová Marie
Oponentský posudek na monografii
2019 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Krásnická Martina
Mrkvička Tomáš
Friebel Ludvík
...
Pilotní verze aplikace E-start, Systém kurzové prevence
2019 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Řehoř Petr
Maříková Monika
Podnikatelská příležitost (kapitola 4.1)
2019 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v učebnici
Detail Bednářová Dagmar
Kolářová Lucie
Kozák Pavel
...
Podpora podnikavosti - metodika kurzů rozvoje podnikavosti
2019 KNIHA Učební texty
Detail Řehoř Petr
Podpora podnikavosti (úvod)
2019 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v učebnici
Detail Pech Martin
Praktikum podnikatelské praxe (kapitola 10)
2019 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v učebnici
Detail Pech Martin
Právní náležitosti podnikatelského a NNO projektu (kapitola 7)
2019 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v učebnici
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Project management and innovation in the manufacturing industry in Czech Republic
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Pech Martin
Readiness of enterprises in Czech Republic to implement industry 4.0: Index of industry 4.0
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Škodová Parmová Dagmar
Sdrolias Labros
...
Regions in Context
2019 KNIHA Odborná monografie
Detail Vlčková Miroslava
Frantíková Zuzana
Vrchota Jaroslav
Relationship between the financial indicators and the implementation of telework.
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Venclová Kateřina
Adamová Markéta
Soukupová Nikola
...
Social networks as a future tool of employee sourcing in the field of agriculture
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Bednářová Dagmar
Struktura podnikatelského plánu a NNO projektu (kapitola 5)
2019 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v učebnici
Detail Vojtko Viktor
Rolínek Ladislav
Plevný Miroslav
System dynamics model of crises in small and medium enterprises
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Pražáková Jaroslava
Pech Martin
The identification of the Key players in the supply chain network
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
The influence of a human resource strategy to the function of human resource processes in small and medium-sized enterprises (SMEs)
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
The relationship of team work to the satisfaction of managers in small and medium-sized enterprises in the Czech Republic
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pech Martin
Vaněček Drahoš
The Role of the Key Enterprise of the Supply Chain in Lean Production
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Frantíková Zuzana
Vlčková Miroslava
Why Some SME's in the Czech Republic Adopt Telework and Others Not?
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Pech Martin
Zdroje financování podnikatelských příležitostí (kapitola 11.1)
2019 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v učebnici
Detail Toušek Radek
Alternatives of the ABC analysis application for warehouse optimization
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Šulista Marek
Vocetková Klára
...
Analysis of Remuneration in Small and Medium-sized Enterprises in the Form of Intangible Benefits from the Employees’ Point of View Regarding Their Work Position
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Škodová Parmová Dagmar
Pártlová Petra
...
BROWNFIELDY A INVESTORI V ČESKEJ REPUBLIKE
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Frantíková Zuzana
Vlčková Miroslava
Comparison of Telework in the Czech Republic and Poland and Slovakia with Respect to the Gender
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
Šetek Jaroslav
Poláčková Eliška
Connections of the Public Sector with the Health Literacy of the Population
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Krninská Růžena
Adamová Markéta
Soukupová Nikola
...
Corporate Culture as a Motivating Factor
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krninská Růžena
Adamová Markéta
Soukupová Nikola
Corporate Culture as Process of Socialization in the Context of Economic Trends
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Škodová Parmová Dagmar
Dvořáková Líšková Zuzana
Kain Rostislav
Cross-border Regions as Supporting Structures for Raising Competitiveness in Europe
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Maříková Monika
Novotná Martina
Šmejkal Antonín
...
Drivers and Barriers of Entrepreneurship of Students
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Čarvašová Alena
Řehoř Petr
Effective Communication of a Manager in Small and Medium-sized Enterprises - Personality Characteristics
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Eger Ludvik
Mičík Michal
Řehoř Petr
EMPLOYER BRANDING ON SOCIAL MEDIA AND RECRUITMENT WEBSITES: SYMBOLIC TRAITS OF AN IDEAL EMPLOYER
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Stejskalová Irena
Štrach Pavel
Rolínek Ladislav
Establishing Continuous Innovation Processes in SMEs: Methodology
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Holátová Darja
Němec Miroslav
Ethics in Human Resources Management
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Škodová Parmová Dagmar
Dvořáková Líšková Zuzana
Sdrolias Labros
...
Evaluation of LAGs in the Czech Republic
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Němec Miroslav
Holátová Darja
Financial and Economic Indicators of Sustainability and Viability of State and Regional Organizations of Property Administration and Maintenance of Highways and Class I, II and III Roads
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Čarvašová Alena
Flexibilní pracovní místa
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Novotná Martina
Volek Tomáš
Foreign ownership in smes and industry 4.0
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Novotná Martina
Volek Tomáš
Foreign Ownership in SMEs and Industry 4.0
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Nousia Aglaia
Sdrolias Labros
Xyz Alina
...
Governmental, Entrepreneurial and Social Dysfunctions and Responsibilities in Terms of Tourism Development Strategy Implementation in Greece: Quo Vadis?
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Nousia Aglaia
Sdrolias Labros
Xyz Alina
...
Governmental, Entrepreneurial and Social Dysfunctions and Responsibilities in Terms of Tourism Development Strategy Implementation in Greece: Quo Vadis?.
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Slabová Michaela
How to raise interest of generation Y, Z for entrepreneurship
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Fuka Jindřich
Rolínek Ladislav
Human Resource Development System in a Sample Company
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Kaňková Martina
Impact of R&D Expenditures on Labour Productivity Growth
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Fuka Jindřich
Vrchota Jaroslav
Rolínek Ladislav
Impact of the Importance of Innovation in SMES on a Systematic Approach to their Management
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Fuka Jindřich
Rolínek Ladislav
Influence of Awareness about Industry 4.0 on SMES Approach to Human Resources Management
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Influence of Managerial Communication to Performance of Small and Middle-sized Enterprises
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vaněček Drahoš
Pech Martin
Rost Michael
Innovation and Lean Production
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Uhlíř Ladislav
Řehoř Petr
Innovation management in a selected organization
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Adamová Markéta
Krninská Růžena
...
Management
2018 KNIHA Učebnice
Detail Pech Martin
Vaněček Drahoš
Methods of Lean Production to Improve Quality in Manufacturing
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Adamová Markéta
Soukupová Nikola
Dostálová Eliška
...
Modern trends in human resource management
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krninská Růžena
Adamová Markéta
Soukupová Nikola
...
Motivation and development of the manager's personality
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Adamová Markéta
Soukupová Nikola
Krninská Růžena
New Economy
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Adamová Markéta
Soukupová Nikola
Krninská Růžena
New Economy
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Alina Jiří
Plachá Veronika
Privatization in theoretical concepts and the reality of economic policy on the example of the Czech Republic
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Toušek Radek
Projekt logistické optimalizace skladových technologií ve společnosti MSM, spol. s.r.o.
2018 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Toušek Radek
Projekt optimalizace skladových procesů ve společnosti VOLF kancelářské potřeby s.r.o. pro zvýšení efektivity skladových operací
2018 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Soukupová Nikola
Adamová Markéta
Krninská Růžena
Průmysl 4.0. jako potenciální hrozba pro české pracovníky
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Škodová Parmová Dagmar
Dvořáková Líšková Zuzana
Kain Rostislav
Raising the Quality of Tourism Firms – Case study from the Czech Republic. In M. Bezpartochnyi
2018 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Vrchota Jaroslav
Regional Disparities in Labour Productivity of Small and Medium-Sized Enterprises in Manufacturing
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Vaněček Drahoš
Pech Martin
Relation of Size of Enterprise and Planned Robotization
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Vrchota Jaroslav
Remuneration in small and middle-sized enterprises with project management
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Holátová Darja
Doležalová Vlasta
Březinová Monika
...
Řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích. Vybrané faktory, procesy a vztahy v řízení
2018 KNIHA Odborná monografie
Detail Maříková Monika
Rolínek Ladislav
Vrchota Jaroslav
...
Selected aspects of strategic management in small enterprises in services
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hrušková Lenka
Krátká Jana
Vrchota Jaroslav
Strategic Management of Small and Medium-Sized Enterprises in The Czech-Austrian Context: Cultural and Language Specifics
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Soukupová Nikola
Adamová Markéta
Krninská Růžena
Stress management in the context of development in the international environment
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Vrchota Jaroslav
Frantíková Zuzana
Telework and Financial Indicators in Industry 4.0
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pražáková Jaroslava
Bednářová Dagmar
The risk and the cost of quality: The quality management case study
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Koukoumpliakos Ioannis
Řehoř Petr
Sdrolias Labros
...
The Role of Corporate Social Responsibility in the Management of Small and Medium - Sized Enterprises (SMEs)
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Attlová Irena
Attl Karel
Aktuální stav diskriminace v pracovní inzerci okresu České Budějovice s přesahy do zdravotní a sociální problematiky
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vaněček Drahoš
Pech Martin
Application of Ergonomic Principles at the Beginning of Industry 4.0
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Frantíková Zuzana
Vlčková Miroslava
Vrchota Jaroslav
...
COMPARISON OF HOMEWORKING IN THE CZECH REPUBLIC AND SPAIN
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Vrchota Jaroslav
Frantíková Zuzana
Comparison of Telework in the Czech Republic and in its Neighbouring Countries
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
CSR Strategy of SMES in Environmental Conditions of the Czech Republic
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Berková Ilona
Adamová Markéta
Nývltová Kristýna
Dependence between selected perspectives in the Balanced Scorecard
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Nejedlá Pavla
Employment of people from developing countries - region latin americe in the Czech republic
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav
Barber III Dennis H.
Gibson Shanan G.
...
Entrepreneurial Attitudes of Students in the Czech Republic
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Škodová Parmová Dagmar
Wiechmann Lisa
Kain Rostislav
European Cross-boarder Regions and Economic Competitiveness
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Holátová Darja
Factors affecting performance of employees in SMEs. Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pražáková Jaroslava
Pech Martin
Financial Health as a Key Factor for Improving the Stability of Supply Network
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krninská Růžena
Adamová Markéta
Židová Nikola
Holistic Approach to Motivation and Stimulation
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Toušek Radek
Babka Martin
Implementation of KANBAN System for Material Flow Optimization
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Vrchota Jaroslav
Influence of project approach implementation on the occurrence and perception of crises in agricultural enterprises in the Czech Republic
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Březinová Monika
Holátová Darja
Minárová Martina
...
Influence of Selected Factors of HRM on Labour Productivity in Smes in South Bohemia
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Influence of Strategic Management on the Importance of Crises in Farms in the Czech Republic
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Influence of strategies to determine the significance of the crisis by the managers of small and medium-sized enterprises
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Němec Miroslav
Holátová Darja
Innovation and Sustainability of Road Management System
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Is the rate of growth of smes related to their size?
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Adamová Markéta
Krninská Růžena
Židová Nikola
Kaizen as an approach of improving at workplace
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Adamová Markéta
Krninská Růžena
Židová Nikola
Kaizen as an Approach to Motivation at Workplace
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Holátová Darja
Březinová Monika
Management of Human Resources in Small and Medium size Enterprices
2017 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vrchota Jaroslav
Rychtářová Olga
Managerial competences in the multional company
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Holátová Darja
Březinová Monika
Manažerská etika, etické kodexy a jejich realizace v praxi
2017 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Manažerské Techniky
2017 KNIHA Skripta
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Krejčová Jana
Odměňování a konkurenceschopnost odvětví
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pech Martin
Organizational Values during the Global Economic Crisis
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
PERCEPTION OF CRISIS IN PROJECT-DRIVEN SMES OF CZECH REPUBLIC OF CZECH REPUBLIC
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Prerequisites of the Czech Republic for Industry 4.0 in Human Resources
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Václav
Produktivita kapitálu a investiční aktivita u malých a středních podniků
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Paclík Štěpán
Produktivita podniků a náklady na kapitál
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Škodová Parmová Dagmar
Dvořáková Líšková Zuzana
Kain Rostislav
...
Profil návštěvníků Národního parku Šumava a jejich vztah k nabídkám šetrných forem turismu
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Škodová Parmová Dagmar
Dvořáková Líšková Zuzana
Kain Rostislav
...
Profile Of Visitors in the National Park Šumava and their Attitude to Environmentally Friendly Tourism Offers
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Bednářová Dagmar
Fuka Jindřich
Pražáková Jaroslava
Quality Management System in Selected Companies
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Berková Ilona
Adamová Markéta
Dvořáková Kristýna
Realtionships between fiancial and learning and growth perspectives in BSC
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vaněček Drahoš
Toušek Radek
Řízení dodavelského řetězce
2017 KNIHA Skripta
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Kaňková Martina
Sectoral Variety in Innovations
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Vrchota Jaroslav
Strategic and crisis management in agricultural enterprises in the Czech Republic
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Adamová Markéta
Krninská Růžena
Židová Nikola
Stress as an integral part of working life?
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Adamová Markéta
Krninská Růžena
Židová Nikola
Stress at workplace
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Fuka Jindřich
Bednářová Dagmar
Suggestion system in selected company
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vaněček Drahoš
Toušek Radek
Supply chain management
2017 KNIHA Skripta
Detail Škodová Parmová Dagmar
Dvořáková Líšková Zuzana
Sdrolias Labros
...
Systemic approaches and development strategies of the rural small and medium-sized firms in boarder regions
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Adamová Markéta
Krninská Růžena
Židová Nikola
...
The Importance Of Soft Skills In Human Resource Management
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Slabová Michaela
The Influence of Work Environment on Employee Motivation
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Attlová Irena
Attl Karel
Two varying views of discrimination in the Czech republic
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Řehoř Petr
Analysis of stakeholders of municipal organizations
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Němec Miroslav
Holátová Darja
Crisis Management and Human Resources
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Critical success factors of municipalities
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Holátová Darja
Doležalová Vlasta
CSR in the Context of Sustainable Development
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Sdrolias Labros
Kakkos Nikolaos
Škodová Parmová Dagmar
...
Cultural Product and Cultural Communication as a Dynamic Bipolar Interaction and Creative Contribution to the Structural Recompiled of the Local Cultural Units
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Rost Michael
Faltová Leitmanová Ivana
...
Czech Countryside from The Viewpoint of Their Inhabitants
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krninská Růžena
Adamová Markéta
Human Resources in Development of Countryside
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kolářová Helena
Zeman Robert
Rolínek Ladislav
...
Important Values for Life on the Isle of Madeira in Portugal
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Maříková Monika
...
Influence of strategic management in Czech SMEs and their growth rate
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rolínek Ladislav
Bednářová Dagmar
Kopta Daniel
...
Krize MSP, příčiny a jejich řešení
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Toušek Radek
Logistika – vybrané kapitoly
2016 KNIHA Skripta
Detail Dušek Radim
Šalamoun Jan
New teaching Trends in the Field of Trade and Tourism
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Doležalová Hana
Bednářová Dagmar
Dušek Radim
Podpora kvality výuky/výuky kvality na VŠ formou odborných praxí a certifikačních aktivit
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kolářová Helena
Zeman Robert
Rolínek Ladislav
Priorities of Employees at a Company Which Produces Structures from Reinforced Concrete with Its Headquarters in Prague, Czech Republic
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Maříková Monika
...
Project Management And Its Impact On Growth Rate Of Small and Medium-sized Enterprises
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Project Management and the Importance of Crises in the Sectors of the National Economy
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Projektový management
2016 KNIHA Skripta
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Klufová Renata
Škodová Parmová Dagmar
ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU V HODRUŠSKOM REGIÓNE – BEST PRACTICES
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Řízení změn
2016 KNIHA Skripta
Detail Vrchota Jaroslav
Březinová Monika
Selected processes in SMEs, targeting to south bohemia region and trade sector
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Řehoř Petr
Strategic analysis of municipal organizations in South Bohemia
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Fuka Jindřich
Bednářová Dagmar
Martínek Otto
Supplier Evaluation System in the Management of Quality
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
SWOT analysis of towns and rural municipalities
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Sdrolias Labros
Gkountroumpi Evangelia
Koffas Stefanos
...
The Evaluation of the Undergraduate Studies Program and The Educational Process in Heis Operating in Uncertainty Conditions: The Case of The Department of Business Administration of the Technological Educational Institute (T.E.I) of Thessaly-Greece
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vaněček Drahoš
The Fourth Industrial Revolution and Its Expected Consequences
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Adamová Markéta
Krninská Růžena
The Influence Corporate Culture of Knowledge Economy on Financial Performance of Small and Medium-Sized Enterprises
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kolářová Helena
Zeman Robert
Rolínek Ladislav
Use of complex methods when selecting new employees and detecting unsuitable workers as an employer
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Dvořák Petr
Klufová Renata
...
Vplyv ekonomickej globalizácie na štruktúru zamestnanosti v Českej a Slovenskej republike, 1993 -2015/ The impact of economic globalization on employment structure in the Czech and Slovak Republic, 1993 – 2015
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 197 z 197