Projekty

Projekty, kde člen katedry je řešitelem projektu

Dodavatelský řetězec a metody zlepšování organizace výroby
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Dopady homeworkingu do nákladů MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Environmental Awareness as a Universal European Value
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Etika v řízení podniků
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Inovace předmětu Motivace a stimulace pracovního jednání
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Inovační management a konkurenceschopnost MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Management lidských zdrojů malých a středních podniků
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Manažerský audit jako nástroj podpory trvale udržitelného rozvoje malého a středního podnikání
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Modely řízení MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Ověření inovativního technického prostředku pro efektivní manipulaci a přepravu kusových zásilek
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Podání projektu Visegrad - Podnikavost
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Podniková kultura v řízení malých a středních podniků
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Procesní management a možnosti jeho zavedení v MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Průmysl 4.0 a řízení dodavatelského řetězce
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Řízení podniků a systém řízení kvality
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Řízení podniků v podmínkách Industry 4.0
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Řízení podniků v podmínkách Industry 4.0.
Řešitel
Členové řešitelského týmu
SIP-SME (Service Innovations Prozess für Klein-und Mittelunternehmen)
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Social media and trust building
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Systém odměňování v MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Vytvoření nového předmětu "Štíhlá výroba“
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Vytvoření nového předmětu v angličtině: Logistics
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Využívání IT technologií pro podporu malého a drobného podnikání v okresech České Budějovice a Freistadt
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Vzájemné vazby v systému BSC v rámci řízení podniku
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Zhodnocení systému podpory rodin a management rodičovské dovolené
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Zkvalitnění předmětů Firma I, II a III
Řešitel
Členové řešitelského týmu

Projekty, kde člen katedry je spoluřešitelem projektu

Analýza socioekonomických vztahů v nadnárodní společnosti
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Are countries of the Visegrad Group (V4) ready for the consequences of population aging?
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Possible influences of EU agricultural financing on production efficiency and technological development of agriculture in CR and Hungary for 2007-2008
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Přeshraniční podnikání – B2B marketing a distribuce v Rakousku a České republice
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Přeshraniční podnikání – B2B marketing a distribuce v Rakousku a České republice
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Principy cirkulární ekonomiky v regionálním managementu vedoucí ke zvýšení efektivnosti systémů
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Průmysl 4.0 a změny v managementu a výkonnosti
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Systém kurzové prevence
Řešitel
Členové řešitelského týmu
UNICREDS - Rozvoj spolupráce univerzit s regionem
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Venkovský prostor – prostor pro žití nebo pro dožití? (Modelové strategie venkovského prostoru)
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Využití CFEBT pro malé a střední podniky v různých odvětvích
Řešitel
Členové řešitelského týmu