Předměty

Zkratka Název ZS LS
BT1 Bachelor´s Diploma Thesis 1
BT2 Bachelor´s Diploma Thesis 2
B1 Bakalářská práce 1
BP1 Bakalářská práce 1
B2 Bakalářská práce 2
BP2 Bakalářská práce 2
OETP Business Ethics
DIP1 Diplomová práce 1
DP1 Diplomová práce 1
DIP2 Diplomová práce 2
DP2 Diplomová práce 2
D2 Diplomová práce 2
DPN1 Diplomová práce N1
DPN2 Diplomová práce N2
DMAN Dopravní management
KETP Etika v podnikání
CETP Etika v podnikání
ETP Etika v podnikání
F1 Firma 1
CF1 Firma 1
HRM Human Resources Management
YHRM Human Resources Management
KHRM Human Resources Management
LM Logistický management
YLOG Logistics
KLOGA Logistics
LOGAJ Logistics
KLOG Logistika
CLG Logistika
LOG Logistika
LG Logistika
MSP Malé a střední podnikání
QMSP Malé a střední podnikání
QMANZ Management
MANZ Management
MAN Management
CMAN Management
YMANZ Management
MANZA Management (in English)
KAMAN Management (in English)
CMAN2 Management II
MAN2 Management II
QMAN2 Management II
OMAN2 Management II
DTMAA Management Theory
MZID Management změny a inovací
OMK Managerial Communication
OMT Managerial Techniques
MNK Manažerská komunikace
MK Manažerská komunikace
KMK Manažerská komunikace
CMKO Manažerská komunikace
MKO Manažerská komunikace
KMNK Manažerská komunikace
MP Manažerské poradenství
KMP Manažerské poradenství
CMT Manažerské techniky
MT Manažerské techniky
KMT Manažerské techniky
DT Master´s Diploma Thesis
DT1 Master´s Diploma Thesis 1
DT2 Master´s Diploma Thesis 2
MOSTI Motivace a stimulace pracovního jednání
KMSTI Motivace a stimulace pracovního jednání
KOMA Operations Management
OMA Operations Management
YOM Operations Management
OM Operační management
COM Operační management
OPM Operační management
KOM Operační management
CPC Personální činnosti
PC Personální činnosti
PP Podpora podnikavosti
PMAN Procesní management
KPMAN Procesní management
CPMN Procesní management
OPMAN Process Management
YPM Project Management
CPJM Projektový management
KPJM Projektový management
PJM Projektový management
YPR Public Relations
KRO Rozvoj osobnosti manažera
RO Rozvoj osobnosti manažera
KRVLZ Rozvoj venkova a lidské zdroje
RVLZ Rozvoj venkova a lidské zdroje
BZMEF SFE Management and Marketing
SZMAN SZZ Management
SZMEM SZZ Management
BZM SZZ Management
BZMME SZZ Management a marketing
SZMP SZZ Management podniku
SZMPU SZZ Management podniku
BZME SZZ Management podniku
BZPR SZZ Podnikání v regionu
BZPM SZZ Provozní management
SZRK SZZ Řízení kvality
BZRLZ SZZ Řízení lidských zdrojů
SZRPI SZZ Řízení podniku
BZRP SZZ Řízení podniku
SZRP2 SZZ Řízení podniku II
SZMP2 SZZ Řízení podniku II
BXRS SZZ Řízení služeb
SZRZM SZZ Řízení změn
SPF1 Semestrální projekt - firma I
SPF2 Semestrální projekt - firma II
SPF3 Semestrální projekt - firma III
OMSP Small and Middle Enterprises
OSMOC Strat. Management in Trade and Tourism
KSMAJ Strategic Management
YSMAN Strategic Management
SMA Strategic Management
SMAJ Strategic Management
KSMAN Strategický management
CSM Strategický management
SMAN Strategický management
SM Strategický management
QSPF Strategický management
KSMOC Strategický management v obchodě a CR
SMOC Strategický management v obchodě a CR
YSCM Supply Chain Management
ORDOR Supply Chain Management
TPM Teorie a praxe managementu
DTMA Teorie managementu
TMD Trénink manažerských dovedností
RDOR Řízení dodavatelského řetězce
CRDOR Řízení dodavatelského řetězce
KRDR Řízení dodavatelského řetězce
KRDOR Řízení dodavatelského řetězce
KRKV Řízení kvality
RKV Řízení kvality
RLZN Řízení lidských zdrojů
RLZD Řízení lidských zdrojů
KRLZ Řízení lidských zdrojů
CRLZN Řízení lidských zdrojů
RLZ Řízení lidských zdrojů
KRPK Řízení podnikové kultury
RPK Řízení podnikové kultury
KRZM Řízení změn
CRZM Řízení změn a inovací
RZM Řízení změn a inovací
CSV Štíhlá výroba
KSV Štíhlá výroba
SV Štíhlá výroba