Předměty

Zkratka Název ZS LS
BT1 Bachelor´s Diploma Thesis 1
BT2 Bachelor´s Diploma Thesis 2
B1 Bakalářská práce 1
B2 Bakalářská práce 2
OETP Business Ethics
DIP1 Diplomová práce 1
D1 Diplomová práce 1
DIP2 Diplomová práce 2
D2 Diplomová práce 2
DPN1 Diplomová práce N1
DPN2 Diplomová práce N2
DMAN Dopravní management
KETP Etika v podnikání
ETP Etika v podnikání
HRM Human Resources Management
YHRM Human Resources Management
KHRM Human Resources Management
LM Logistický management
YLOG Logistics
KLOGA Logistics
LOGAJ Logistics
KLOG Logistika
LOG Logistika
MSP Malé a střední podnikání
QMSP Malé a střední podnikání
QMANZ Management
MANZ Management
YMANZ Management
MANZA Management (in English)
KAMAN Management (in English)
MAN2 Management II
QMAN2 Management II
OMAN2 Management II
DTMAA Management Theory
MZID Management změny a inovací
OMK Managerial Communication
OMT Managerial Techniques
MK Manažerská komunikace
KMK Manažerská komunikace
MP Manažerské poradenství
KMP Manažerské poradenství
MT Manažerské techniky
KMT Manažerské techniky
DT Master´s Diploma Thesis
DT1 Master´s Diploma Thesis 1
DT2 Master´s Diploma Thesis 2
KMSTI Motivace a stimulace pracovního jednání
MOSTI Motivace a stimulace pracovního jednání
KOMA Operations Management
OMA Operations Management
YOM Operations Management
OM Operační management
OPM Operační management
KOM Operační management
PMAN Procesní management
KPMAN Procesní management
OPMAN Process Management
YPM Project Management
KPJM Projektový management
PJM Projektový management
PR Public Relations
KPR Public Relations
YPR Public Relations
KRO Rozvoj osobnosti manažera
RO Rozvoj osobnosti manažera
KRVLZ Rozvoj venkova a lidské zdroje
RVLZ Rozvoj venkova a lidské zdroje
BZMEF SFE Management and Marketing
SZMAN SZZ Management
BZM SZZ Management
BZMME SZZ Management a marketing
BZMAM SZZ Management a marketing
SZMP SZZ Management podniku
SZMPU SZZ Management podniku
BZPR SZZ Podnikání v regionu
SZRK SZZ Řízení kvality
BZRLZ SZZ Řízení lidských zdrojů
SZRPI SZZ Řízení podniku
BZRP SZZ Řízení podniku
SZRP2 SZZ Řízení podniku II
SZMP2 SZZ Řízení podniku II
BXRS SZZ Řízení služeb
SZRZM SZZ Řízení změn
SPF1 Semestrální projekt - firma I
SPF2 Semestrální projekt - firma II
SPF3 Semestrální projekt - firma III
OMSP Small and Middle Enterprises
OSMOC Strat. Management in Trade and Tourism
KSMAJ Strategic Management
YSMAN Strategic Management
SMAJ Strategic Management
KSMAN Strategický management
SPF Strategický management
KSR Strategický management
SMAN Strategický management
SR Strategický management
QSPF Strategický management
KSMOC Strategický management v obchodě a CR
SMOC Strategický management v obchodě a CR
YSCM Supply Chain Management
ORDOR Supply Chain Management
TPM Teorie a praxe managementu
DTMA Teorie managementu
TMD Trénink manažerských dovedností
RDOR Řízení dodavatelského řetězce
KRDR Řízení dodavatelského řetězce
KRDOR Řízení dodavatelského řetězce
RDR Řízení dodavatelského řetězce
KRKV Řízení kvality
RKV Řízení kvality
RLZD Řízení lidských zdrojů
KRLZ Řízení lidských zdrojů
RLZ Řízení lidských zdrojů
KRPK Řízení podnikové kultury
RPK Řízení podnikové kultury
KRZM Řízení změn
RZM Řízení změn
KSV Štíhlá výroba
SV Štíhlá výroba