Strategic Management

Zkratka předmětu KŘE/YSMAN
Název předmětu Strategic Management
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/YSMAN
Název Strategic Management
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KŘE/CSM, KŘE/KSM, KŘE/KSMAN, KŘE/SM, KŘE/SMAN
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

The students will be acquainted with approaches and methods of strategic management as tools of effective utilization of firms' resources to achieve its objectives. The course presents theory and practical application of strategic management.
Part of the contents of the course is based on the description of contemporary trends with their influence on long-term development of the firms. The students will obtain theoretical and practical knowledge about strategic management. Main Contents Introduction to Strategic Management.

Požadavky na studenta

How to pass YSMAN
" Minimum is 65%
" Final mark is form:
o Attendance max. 10%
o Presentation max. 20%
o Essay max. 30%
o Test max. 40%
" Main Literature
o WHEELEN, Thomas L a David J HUNGER. Strategic management and business policy: concepts and cases. 11. ed., Pearson int. ed. Upper Saddle River: Pearson/Prentice Hall, c2008, xlvii, 405 s. ISBN 978-0-13-606827-3.
" Presentation
o About 15 min.
o Short introduction about yourself
o Selected topic (same as essay)
o Presentation not reading !!!
o Use Powerpoint or PDF !!!
o Mark:
" Max. 40% Theory
" Max. 30% Best practices (companies, products)
" Max. 15% clarity and appearance of the presentation
" Max. 15% presentation skills
" Essay
o Selected topic (same as presentation)
o Send on e-mail vrchota@ef.jcu.cz
o deathline 10. week of semester
o Use Word
o about 6 pages
o Mark
" Max. 10% deathline
" Max. 30% theory
" Max. 40% Best practices (companies, products)
" Max. 20% form of document
" Test
o 12. week of semestr
o 3 attempts
o 10 questions
o In Moodle
o 5 minutes

" Topics for presentation and essay can student choose at first lesson

Obsah

Lectures:
1. Introduction to strategic management
2. Vision, Mission, Objectives, Strategy
3. General typology of strategies
4. Extended typology of strategies
5. Basic analysis of internal and external environment
6. Start-up
7. The influence of the manager on the strategy
8. Business model
9. The strategy implementation process
10. BSC and KPI systems
11. Extensive enterprise analyzes
12. SME strategy
13. Learning organizations and corporate culture
14. Free Theme (New Strategic Management Trends)

Exercises:
1. Creation of teams, presentation of the assignment and concept of case studies
2. Case Study - Focusing on organizational structures and changes
3. Case study - strategy
4. Case study - business model
5. Case study - business development phase, BSC, KPI
6. Case study - manager's personality
Final Presentations

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Students understand the basic terms and principles of management.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D.
  • Cvičící: doc. Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D.
Literatura
  • Rothaermel, F. T. (2017). Strategic management. New York, McGraw-Hill Education.
  • Wheelen, T. L., & Hunger, D. J. (2008). Strategic management and business policy: concepts and cases. Upper Saddle River, Pearson/Prentice Hall.
  • Armstrong, M. (2016). Armstrong s handbook of strategic human resource management. London, Kogan Page.
  • Kim, W. C., & Mauborgne, R. (2017). Blue ocean shift: Beyond competing: proven steps to inspire confidence and seize new growth. New York, Hachette Books.
  • Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers. Hoboken, Wiley.
  • Parmenter, D. (2015). Key performance indicators: Developing, implementing, and using winning KPIs. Hoboken.
  • Beitler, M. A. (2013). Strategic organizational change: a practitioner s guide for managers and consultants. Greensboro, Practitioner Press International.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF