Project Management

Zkratka předmětu KŘE/YPM
Název předmětu Project Management
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/YPM
Název Project Management
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KŘE/PM
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

To complete the sum of knowledge within the profession of project management.

Požadavky na studenta


Examination Requirements:
Seminar work
Oral examination
Obligatory (Compulsory) attendance

Obsah

The course includes proven traditional practices that are widely applied, as well as innovative practices that are emerging in the profession, therefore the Project Management Body of Knowledge is constantly evolving. Special attention is devoted to Project Cycle Management in Regional Development. The emphasis is put on active learning methods during the whole pedagogical process, including team work, creative problem solving and case studies. Free built teams elaborate project of selected regional or entrepreneurial problem at the end of the course, which is subject to defense.
Course of Project Management has Modular Structure.


lectures:
1. Introduction to Project Management
2. Historical development of PJM
3. Knowledge third area PJM
4. Processes and phases
5. Process Planning
6. Process Control
7. Schedule and links
8. Managing Risk
9. Methods of decision
10. Human resources projects
11. Stakeholders
12. Organizational ensure projects
13.Contractual Framework Project
14. Software Project Managementexercise:
1. Characteristics of MS Project software environment
2. Defining project structure works, foundation project
3. work on own projects
4. work on own projects
5. work on own projects
Characteristics of MS Outlook
Monitoring of the projects
Work on own projects
Work on own projects
Characteristics of 10th MS OneNote
Work on own projects
Work on own projects
Characteristics of Groupware
Work on own projects
Monitoring of the projects


Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Students understand the basic terms and principles of management.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Iveta Kolářová, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Iveta Kolářová, Ph.D.
Literatura
  • ARMSTRONG, Michael. How to manage people. London: Kogan Page, 2011. ISBN 9780749461638.
  • HEIZER, Jay H a Barry RENDER. Operations management: flexible version. Upper Saddle River: Pearson/Prentice Hall, 2007. ISBN 0132370603.
  • SMITH, Howard a Peter FINGAR. Business process management: the third wave. Tampa, FL: Meghan-Kiffer Press, 2007. ISBN 9780929652344.
  • CUMBERLIDGE, Matt. Business process management with JBoss jBPM: a practical guide for business analysts : develop business process models for implementation in a business process management system. Birmingham: Packt Publ., 2007. ISBN 9781847192363.
  • DAVIES, Brent. Developing sustainable leadership. London: Paul Chapman, 2007. ISBN 9781412923965.
  • BRADY, John, Alison EBBAGE a Ruth LUNN. Environmental management in organizations: the IEMA handbook. London: Earthscan, 2011. ISBN 9781849710626.
  • HESS, Charlotte a Elinor OSTROM. Understanding knowledge as a commons: from theory to practice. Cambridge: MIT Press, 2007. ISBN 9780262083577.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF