Operations Management

Zkratka předmětu KŘE/YOM
Název předmětu Operations Management
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/YOM
Název Operations Management
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KŘE/OMA
Vyloučené předměty KŘE/COM, KŘE/KOM, KŘE/OM
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Operations management is the set of activities that creates value in the form of goods or services by transforming inputs into outputs. Regardless of whether the end product is good or service, the production activities that go on in the organization are referred to as operations or operations management. The subject deals with issues of production management and labour processes, first of all with methods of labour improvement, labour environment (ergonomics), layouts and material flow design, value analysis, quality control, process management and new trends (smart systems, robotization, Industry 4.0, cloud).

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Úspěšné absolvování zápočtového testu - úspěšnost alespoň 70 %. Aktivní práce na seminářích. Zpracování seminárních projektů a odevzdání příkladů probíraných na cvičeních ke kontrole.

Požadavky ke zkoušce:
Úspěšné absolvování zkouškového testu - úspěšnost alespoň 70 %. Písemná
a ústní zkouška.

Obsah

Process and production. The role of production management. Types of production and production structure. Productivity and its measurement. Production strategy. The break-even-point. Standardization. Capacity planning. Location and layout strategies. Human resource planning and ergonomics. Operatives planning. Ways of improving working methods, Kaizen and reengineering. Management of quality. Statistic method of quality management. Value management. Process management.

Lectures:
1. New technologies and 4th industrial revolution.
2. Robotization.
3. Production system and manufacturing management.
4. Operations strategy and competitiveness.
5. Standardization, Work measurement.
6. Measuring time to improve organisation.
7. Organization of work - new approaches.
8. Arrangement of working conditions, ergonomics.
9. Managing production processes.
10. Process capability.
11. Value management and innovation.
12. Electricity and smart systems.
13. Production and environment.
14. Information management and the use of cloud technologies in operational management.

Seminars
1. Introduction. Assign of seminar projects.
2. Measuring of productivity.
3. Decision making process: selecting the most appropriate option.
4. Standardization, production standards.
5. Time and Motion study.
6. Creating work standards.
7. Arrangement of the workplace.
8. Operational planning.
9 Assembly line balancing.
10. Reliability of systems.
11. Test.
12. Statistical Quality Control.
13-14. Presentation of seminar projects

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

No special prerequisites are necessary for the course Operations management.

Získané způsobilosti

Students will understand the basic methods concerning production planning and managing and performance measuring. They will be able to make analysis of different operations or processes and make improvements in saving necessary time, space, effort, costs. Special importance is given to lean production and process management methods.

Garanti a vyučující
  • Garanti: prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.
  • Přednášející: Ing. Martin Pech, Ph.D., prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.
  • Cvičící: Ing. Martin Pech, Ph.D., prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.
Literatura
  • null
  • HEIZER,J., RENDER,B. (2004). Operations management.
  • DILWORTH, J.,B. (1996). Operations Management.
  • Simchi-Levi, D. (2010). Operations Rules. The MIT Press.
  • May, C., Schimek, P. (2015). Total Productive Management. CEPTM Publishing.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF