SZZ Řízení kvality

Zkratka předmětu KŘE/SZRK
Název předmětu SZZ Řízení kvality
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/SZRK
Název SZZ Řízení kvality
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KŘE/KRK, KŘE/KRKV, KŘE/RK, KŘE/RKV, KŘE/CRDOR, KŘE/KRDOR, KŘE/KRDRE, KŘE/ORDOR, KŘE/RDOR, KŘE/RDORA, KŘE/RDRE, KŘE/YSCM
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Náplní daného předmětu je státní závěrečná zkouška z oblasti řízení kvality a řízení dodavatelského řetězce. Student by měl v rámci státní zkoušky prokázat znalost základních pojmů, principů z oblasti řízení kvality, řízení dodavatelského řetězce a jejich aplikací v konkrétních úlohách.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů řízení kvality a řízení dodavatelského řetězce, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

Zkušební okruhy:
1. Vývoj managementu kvality, koncepce
2. Kvalita výrobku, služby a procesu
3. EFQM Model excelence
4. Významné osobnosti spojené s vývojem managementu kvality
5. Management kvality
6. Dokumentace v systémech managementu kvality
7. Vrcholový management v systému kvality
8. Lidské zdroje v systému managementu kvality
9. Ekonomika kvality
10. Kvalita vztahů s dodavateli
11. Kvalita v předvýrobních etapách
12. Kvalita ve výrobě
13. Neustálé zlepšování kvality
14. Důsledky globalizace na logistické činnosti, tvorbu a řízení dodavatelských řetězců
15.Tlačný a tažný princip
16. Analýza materiálového toku
17. Nové technologie na podporu informačního systému v dodavatelských řetězcích
18. Dodavatelský řetězec a reverzní logistika
19. Řízení dodavatelského řetězce
20. Hodnocení výkonu v dodavatelském řetězci


Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Řízení kvality, Řízení dodavatelského řetězce

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti řízení kvality a řízení dodavatelského řetězce. Získané teoretické znalosti je schopen uplatnit v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
  • VANĚČEK, D. Logistika. 3. přepracované vydání. České Budějovice, 2008. ISBN 978-80-7394-085-0.
  • VÁCHAL, J., VOCHOZKA, M. A KOL. Podnikové řízení. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4642-5.
  • VANĚČEK, D. Řízení dodavatelského řetězce. České Budějovice, 2008. ISBN 978-80-7394-078-2.
  • BEDNÁŘOVÁ, D. Řízení kvality. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7394-404-9.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF