Semestrální projekt - firma II

Zkratka předmětu KŘE/SPF2
Název předmětu Semestrální projekt - firma II
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/SPF2
Název Semsetrální projekt - firma II
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KŘE/F1, KŘE/F2, KŘE/KF1, KŘE/KF2, KŘE/SPF1
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je přiblížit studentům podnikání v praxi. Naučit studenty sestavit a ověřit si podnikatelský záměr. Založit společnost a naplánovat činnosti, vedoucí až k realizaci produktu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Uzavření smlouvy s JA Czech. Předložení zpracovaného podnikatelského záměru

Obsah

Semináře:
1. Seznámení studentů s náplní předmětu SPF II
Rozdělení studentů do týmů
Motivace pro podnikání
Zopakování struktury podnikatelského záměru
2. Konzultace podnikatelských nápadů
Představení možnosti založení podniku - Společnost, Spolek
Seznámení se smlouvou s JA Czech
3. Představení podnikatelských nápadů studentů
Představení vzorové firmy
4. Přednáška z marketingu - aktivity důležité pro sepsání podnikatelského záměru malého podniku
Přednáška z legislativy - co je nutné znát při zakládání podniku
5. Přednáška týkající se zakladatelského rozpočtu, odměňování, personalistiky
6. Konzultace se studenty v týmech
7. Konzultace se studenty v týmech - posun v přípravě realizace podnikatelského záměru
9. Konzultace se studenty podle potřeby jednotlivých týmů.
10. Diskuze problémů a dotazů, týkající se realizace podnikatelského záměru
11. Konzultace ekonomické části podnikatelského záměru
12. Prezentace podnikatelských záměrů
13. Dokončení prezentace podnikatelských záměrů
14. zápočtový týden

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předpokladem pro studium předmětu SPF2 je absolvování předmětu SPF1.

Získané způsobilosti

Studenti budou schopni sestavit podnikatelský záměr, založit a řídit malý podnik. Uvědomí si svou zodpovědnost i podnikatelské riziko. Naučí se jednat s dodavateli i odběrateli.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Dagmar Bednářová, CSc.
  • Cvičící: Ing. Dagmar Bednářová, CSc., Ing. Monika Maříková, Ph.D., Ing. Martina Novotná, Ph.D., Ing. Antonín Šmejkal, Ph.D.
Literatura
  • KOTLER, P. a kol. Moderní marketing. Praha: Grada , 2007. ISBN 978-80-247-1545-2.
  • VANĚČEK, D., FRIEBEL, L., ŠTÍPEK, V. Operační management. České Budějovice, 2012. ISBN 978-80-7394-196-3.
  • ROBBINS, S. P., DECENZO D. A., COULTER M. Fundamentals of management: essential concepts and applications. Boston: Pearson, 2013. ISBN 978-0-273-76617-9.
  • KOCIANOVÁ, R. Personální řízení: východiska a vývoj. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3269-5.
  • SVOBODOVÁ, H., VEBER, J. a kol. Produktový a provozní management. Praha, 2006. ISBN 80-245-1083-9.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Seminární práce

Stáhnout jako PDF