Strategic Management

Zkratka předmětu KŘE/SMAJ
Název předmětu Strategic Management
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/SMAJ
Název Strategic Management
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KŘE/CSM, KŘE/KSM, KŘE/KSMAN, KŘE/SM, KŘE/SMAN
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

The students will be acquainted with approaches and methods of strategic management as tools of effective utilization of firms' resources to achieve its objectives. The course presents theory and practical application of strategic management.
Part of the contents of the course is based on the description of contemporary trends with their influence on long-term development of the firms. The students will obtain theoretical and practical knowledge about strategic management. Main Contents Introduction to Strategic Management.

Požadavky na studenta

Examination Requirements:
Seminar work
Oral examination

Obsah

Lectures:
1. Introduction to Strategic Management and Strategy .
2. Historical Background of Strategic Management.
3. The Strategic Planning Process.
4. Strategic decision-making.
5. Models of Strategic Management.
6. Integral model of strategic management.
7. Business Vision and Mission Statements.
8. Core Values, Core Purpose and Visionary goals.
9. Analysis of External Environment. PEST analysis, Model for industry analysis (Porter's five forces), Strategical maps.
10. Analysis of Internal Environment. Portfolio analysis.
11. Analysis of functional areas. SWOT analysis.
12. Analysis and process of evaluation of strategy. Implementation of strategy.
13. The basic approach to organization and motivation.
14. System balanced scorecard. Strategic control. Definition of relevant parameters. Types of measurement. Management of Changes.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Students understand the basic terms and principles of management.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D.
Literatura
  • DAVIES, Brent. Developing sustainable leadership. London: Paul Chapman, 2007. ISBN 9781412923965.
  • ARMSTRONG, Michael. How to manage people. London: Kogan Page, 2011. ISBN 9780749461638.
  • HESS, Charlotte a Elinor OSTROM. Understanding knowledge as a commons: from theory to practice. Cambridge: MIT Press, 2007. ISBN 9780262083577.
  • SMITH, Howard a Peter FINGAR. Business process management: the third wave. Tampa, FL: Meghan-Kiffer Press, 2007. ISBN 9780929652344.
  • CUMBERLIDGE, Matt. Business process management with JBoss jBPM: a practical guide for business analysts : develop business process models for implementation in a business process management system. Birmingham: Packt Publ., 2007. ISBN 9781847192363.
  • BRADY, John, Alison EBBAGE a Ruth LUNN. Environmental management in organizations: the IEMA handbook. London: Earthscan, 2011. ISBN 9781849710626.
  • HEIZER, Jay H a Barry RENDER. Operations management: flexible version. Upper Saddle River: Pearson/Prentice Hall, 2007. ISBN 0132370603.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF