Strategic Management

Zkratka předmětu KŘE/SMA
Název předmětu Strategic Management
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/SMA
Název Strategic Management
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KŘE/CSM, KŘE/SM
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

The students are acquainted with approaches and methods of strategic management as tools of effective utilization of firms' resources to achieve its objectives. The course presents theory and practical application of strategic management and introduces students to the basics of terminology, models and principles. Part of the contents of the course is based on the description of contemporary trends with their influence on long-term development of the firms. The students will obtain theoretical and practical knowledge about strategic management.

Požadavky na studenta

Credit (seminary work), oral exam.

Obsah

Topics:
1. Introduction to strategic management.
2. Vision, mission, goals, strategy.
3. General typology of strategies.
4. Extended typology of strategies.
5. Basic analysis of internal and external environment.
7. The influence of the manager on the strategy.
8. Business model.
9. The strategy implementation process.
10. BSC and KPI systems.
11. Extensive enterprise analyses.
12. SME strategy.
13. Learning organizations and corporate culture.
14. Current topic (new trends in strategic management).

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Students understand the basic principles of strategic management, they are able to use various methods of strategic management.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
 • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D.
 • Cvičící: doc. Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D.
Literatura
 • Wheelen, T. L., & Hunger, D. J. (2008). Strategic management and business policy: concepts and cases. Upper Saddle River: Pearson/Prentice Hall.
 • Armstrong, M. (2016). Armstrong s handbook of strategic human resource management. London: Kogan Page.
 • Osterwalder, A., Pigneur, Y., & Clark, T. (2010). Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers. Hoboken, NJ: Wiley.
 • Baroudi, R. (2010). KPI mega library: 17,000 key performance indicators. Scotts Valley, California.
 • Kotler, P., & Armstrong, G. (2014). Principles of marketing (15th ed). Upper Saddle, N.J: Pearson.
 • Rothaermel, F. T. (2017). Strategic management. New York: McGraw-Hill Education.
 • Pitts, R. A., & Lei, D. (2002). Strategic management: building and sustaining competitive advantage. Mason: Thomson / South-Western.
 • Beitler, M. A. (2013). Strategic organizational change: a practitioner?s guide for managers and consultants. Greensboro: Practitioner Press International.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF