Řízení dodavatelského řetězce

Zkratka předmětu KŘE/RDOR
Název předmětu Řízení dodavatelského řetězce
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/RDOR
Název Řízení dodavatelského řetězce
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů z logistiky, zejména v oblasti řízení materiálového a informačního toku. Zvýšený důraz je kladen na problémy reverzní logistiky, outsourcingu a hodnocení logistického výkonu včetně zelené logistiky. Předmět obsahuje mnoho příkladů logistických řetězců, zejména z oblasti průmyslu a služeb.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Obhajoba semestrálního projektu.

Požadavky ke zkoušce:
Ústní zkouška.

Obsah

TÉMATA PŘEDNÁŠEK

1 - Úvod do řízení dodavatelských řetězců
2 - Globalizace a struktura dodavatelských řetězců
3 - Hlavní technologie a metody uplatňované v řízení dodavatelských řetězců
4 - Řízení materiálových toků v dodavatelských řetězcích
5 - Řízení informačních toků v dodavatelských řetězcích
6 - Význam reverzních toků v dodavatelských řetězcích
7 - Principy "zelených" dodavatelských řetězců
8 - Řízení vztahů s dodavateli
9 - Outsourcing a strategické aliance
10 - Logistický controlling a logistický audit
11 - Rizika v dodavatelských řetězcích
12 - Současné vývojové trendy v dodavatelských řetězcích
13 - Struktura dodavatelských řetězců v různých odvětvích
14 - Průmysl 4:0 v řízení dodavatelského řetězce

CVIČENÍ
1 - Zadání semestrálního projektu restrukturalizace dodavatelského řetězce
2 - Tvorba konceptu semestrálního projektu
3 - Zajištění a analýza vstupních dat u zvoleného dodavatelského řetězce
4 - Tvorba alternativních řešení pro zvolený dodavatelský řetězec
5 - Analýza podmínek realizace alternativních řešení
6 - Analýza vstupních logistických nákladů daného dodavatelského řetězce
7 - Možnosti implementace principů "zeleného" dodavatelského řetězce
8 - Návrh vhodného systému materiálových toků pro zvolené řešení
9 - Návrh vhodného systému informačních toků pro zvolené řešení
10 - Implementace vhodných technologií pro řízení dodavatelského řetězce
11 - Tvorba koncepce zajištění reverzních toků v daném dodavatelském řetězci
12 - Tvorba koncepce zajištění dodavatelských vztahů v daném dodavatelském řetězci
13 - Tvorba koncepce zajištění logistických procesů formou outsourcingu či tvorby strategických aliancí
14 - Analýza rizik v daném dodavatelském řetězci

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět volně navazuje na předmět Logistika (LOG).

Získané způsobilosti

Studenti získají znalosti z hlediska struktury dodavatelských řetězců a způsobu jejich fungování. Zvýšená pozornost je věnována činnosti klíčového článku v řetězci a jeho vlivu na ostatní články z hlediska řízení. Studenti se naučí používat metody zpětné logistiky a posuzovat vliv dodavatelských řetězců na životní prostředí.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Radek Toušek, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Radek Toušek, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Radek Toušek, Ph.D.
Literatura
  • null
  • CHRISTOPHER, M. (2016). Logistics & supply chain management. London.
  • null
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Exkurze

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF