Supply Chain Management

Zkratka předmětu KŘE/ORDOR
Název předmětu Supply Chain Management
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/ORDOR
Název Řízení dodavatelského řetězce
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KŘE/RDOR
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

The course of Supply Chain Management should enlarge the knowledge of logistics, especially in the area of material and information flow. Increased emphasize is given to problems of reverse logistics, outsourcing and evaluation of logistic performance, including green logistics. The course contains many examples of logistic chains especially from engineering branches and service sector.

Požadavky na studenta

Credit Requirements:
Calkculation of given examples from "Exercises".
Presence: at least 50% + 1 of all lessons

Examination Requirements:
Oral and written exam. At least to obtain 70% of the exam test.

Obsah

Lectures:
1 - Introduction, theoretical basis of the course
2 - Construction of the logistic chain (Suplly Chain)
3 - Main logistic methods and procedures
4 - Supply Chain
5 - Analysis and synthesis of the Supply Chain
6 - Material flow, theory of constraints
7 - Information flow and logistic information flow
8 - Reverse logistic
9 - Management of the Supply Chain
10 - Evaluation of the Supply Chain, performance indicators
11 - Outsourcing and strategic alliances
12 - Logistic controlling
13 - Examples of Supply Chains in different branches
14 - Actual trends in Supply Chains

Seminars:
1 - Introduction to the course: demands, literature, appointing of seminar projects
2 - Transport costs calculation
3 - Theory of constraints
4 - Projects of a warehouse I.
5 - Projects of a warehouse II.
6 - Presentation of seminar projects
7 - Examination test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

The course of Logistics (LOG) is a prerequisite for the course of Supply Chain Management.

Získané způsobilosti

Students will understand how the basic logistic methods are used in practice in different firms (ABC method, Push and Pull system, choosing of suppliers, key element in the Supply Chain, partnership, outsourcing, logistic services etc.). Students should be able to construct new Supply Chains.

Garanti a vyučující
  • Garanti: prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.
  • Přednášející: prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.
  • Cvičící: prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.
Literatura
  • CHRISTOPHER, M. (2011). Logistics & supply chain management. London : Financial Times Prentice Hall.
  • WATERS Donald. (2009). Supply Chain Management. Palgrave Macmillan.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Exkurze

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF