Small and Middle Enterprises

Zkratka předmětu KŘE/OMSP
Název předmětu Small and Middle Enterprises
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/OMSP
Název Small and Middle Enterprises
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KŘE/MSP
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Learning outcomes of the course unit The aim of the course is to acquaint students with the specifics of small and medium-sized enterprises and to inform them about problems of setting up and management of small and medium-sized companies.

Požadavky na studenta

Credit Requirements:
attendance - max. 1 absences
credit test - pass the test min. to 70%
individual seminar work
active participation in excursions

Exam requirements:
test test - pass the test min. to 70%
oral exam: knowledge of topics discussed in lectures and exercises accompanied by literature

Obsah

Lecture topics:
1. Introduction to the problem, definition of basic terms - definition of SMEs, legislative definition of business, strengths and weaknesses of SMEs, role of SMEs in regional development.
2. Small and medium-sized enterprises in the Czech Republic and EU - business development, SME performance, advantages and disadvantages, push-pull methods of business
3. Establishment of a company in the Czech Republic and other countries - the process of setting up a business, doing business
4. Financial resources for start-ups, acquisition of business premises, selection criteria, business partners and business start-up contracts, partners when setting up a business, criteria for choosing them
5. Business plan - meaning, structure, processing principles, common mistakes.
6. Experience from business practice - practitioner
7. Support of Entrepreneurship in the Czech Republic - Entrepreneurial Institutions in the Czech Republic, Major Chambers of Commerce, Branch Unions, Associations of Business Subjects, Trade Unions, Clusters-
8. Termination of Business - Opportunities to Quit, Pass Business.
9. Intellectual property protection (patents, utility and industrial designs)
10. Start-up - definitions, examples, lean
11. Start-up of franchise business, its advantages and disadvantages for starting entrepreneurs
12. Specifics of family businesses and SMEs
13. Current issues of SMEs - practitioner.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

No special prerequisites are required.

Získané způsobilosti

Students will acquire basic skills of managers in small and medium-sized enterprises (SME). They will receive also orientation in new approaches in the area of enterpreneurship of these enterprises and in conditions of using programmes of support in small and medium-sized enterprises.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Dagmar Bednářová, CSc.
  • Přednášející: Ing. Dagmar Bednářová, CSc.
  • Cvičící: Ing. Dagmar Bednářová, CSc.
Literatura
  • Bednářová, D., & Škodová Parmová, D. (2010). Malé a střední podnikání. České Budějovice: EF JU.
  • Řehoř, V., & Srpová, J. (2010). Základy podnikání. Praha: Grada.
  • Pavelková, D. (2009). Klastry a jejich vliv na výkonnost firem. Praha: Grada.
  • Srpová, J. (2011). Podnikatelský plán a strategie. Praha: Grada.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF