Managerial Communication

Zkratka předmětu KŘE/OMK
Název předmětu Managerial Communication
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/OMK
Název Managerial Communication
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KŘE/MK
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

The goal of this subject is to get an overview of the importance, functions and major fields of application of communication skills in the business of manager. The subject deals with introduction of the principles of meeting people, forms of communication in the form of oral and written, with communication in the organization and team as well as communications with the public.

Požadavky na studenta

Credit Requirements:
Work an individual project. Presentation of team project. Presence and activity on seminars.

Examination Requirements:
Obtaining at least 65 % points out of 100 % in the examination test. Written examination and then verbal examination.

Obsah

Lectures:
1 - Communication process - definition, characteristics.
2 - Verbal managerial communication - written.
3 - Verbal managerial communication - oral.
4 - Communication with the group, in teamwork.
5 - Presentation.
6 - Management of meetings.
7 - Conflict situations and their solutions.
8 - Assertive communication.
9 - Coaching, mentoring.
10 - Nonverbal managerial communication.
11 - Mobbing, bossing.
12 - Communication with the mass media, the press conference.
13 - Intercultural communication.

Seminars:
Seminars are oriented on discussion the topic of lectures.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

The course of Managerial communication is a prerequisite for the course of Management.

Získané způsobilosti

Students understand the basic terminology and principles of effective managerial communication. They will be able to successfully communicate with employees inside the organization and with customers and other key stakeholders outside the organization.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
 • Přednášející: doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
 • Cvičící: doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
Literatura
 • MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2339-6.
 • ŘEHOŘ, P. Manažerské komunikace. EF JU v Českých Budějovicích, 2012. ISBN 978-80-7394-394-3.
 • BOUCNÍK, P. a kol. Manuál komunikace pro manažery. Praha: Forum, 2011. ISBN 978-80-904803-1-5.
 • VYMĚTAL, J. Průvodce úspěšnou komunikací. Praha, 2008. ISBN 978-80-251-2147-4.
 • LEPILOVÁ, K. Přesvědčivá komunikace manažera. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2147-4.
 • STEJSKALOVÁ, D., HORÁKOVÁ, I., ŠKAPOVÁ, H. Strategie firemní komunikace. Praha, 2008. ISBN 978-80-7261-178-2.
 • DEVITO, J. A. Essentials of human communication. Boston: Allyn & Bacon, 2011. ISBN 978-0-20572501-4.
 • MUNTER, M., HAMILTON, L. Guide to managerial communication. Boston: Pearson, 2014. ISBN 978-0-13-297133-1.
 • HOLÁ, J. Jak zlepšit interní komunikaci. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2636-3.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF