Management II

Zkratka předmětu KŘE/OMAN2
Název předmětu Management II
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/OMAN2
Název Management II
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KŘE/MAN2
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

The aim of the subject : Extension of knowledge of management and its application into entrepreneurs´ practices, business
practices and into the organizational behaviour of firms and managers in the conditions of globalization and the management of international, multinational, regional and local companies to be competitive.

Požadavky na studenta

Credit requirements:
Case study and presentation
Examination Requirements:
Written test and oral exam

Obsah

Globalization, multifaceted systems encompassing global, regional, and local aspects
Management of business corporations (business companies and cooperatives - Czech Republic)
European Economic Interest Grouping (EEIG), The joint-stock company (SE), European Cooperative Society (SCE)
Management of Corporations - multinational, transnational, international aspects
Architecture and organizational structure of the network, SBU, Holding companies Joint Ventures, franchising etc.
Life cycle of organizations and strategic decision making
Dynamics of change, transformation, restructuring, revitalization, outsourcing, offshoring
Leaders, Strategic and ethical Leadership, leadership for innovation
Human capital and Investing in People. Investors in People.
The audit, monitoring , controlling , reporting
Risk Management and Crisis Management
Management of process disturbances and deaths of enterprises
Corporate social responsibility
Current practices of successful companies and managers

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Students understand the principles of management and are able to application in practice.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D., Ing. Iveta Kolářová, Ph.D.
  • Cvičící: doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.
Literatura
  • JOHNSON, Gery and Kevan SCHOLES. (2008). Exploring Corporate Strategy.
  • STEGER, Manfred B. (2010). Globalization.
  • ADLER, John. (2010). Strategic Leadership. How to think and plan strategically and provide direction. London: KoganPage.
  • FORSGREN, Mats. (2013). Theories of the Multinational Firm: A Multidimensional Creature in the glogal economy.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF