Operations Management

Zkratka předmětu KŘE/OMA
Název předmětu Operations Management
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/OMA
Název Operations Management
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KŘE/COM, KŘE/KOM, KŘE/OM
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

The aim of the subject is to acquaint students with knowledge of operational management with emphasis on planning, management and control of processes, taking into account the changes that take place during the fourth Industrial revolution. Special attention is paid to the Industry 4.0 concept that will significantly change the way of production and manufacturing through the rapid development of Information Technologies, Smart Systems, Robotics, Digitization and Artificial Intelligence in the next 10-20 years. By passing the course the student will recognize the essence of operational processes in production and services and will learn methods of planning, control and control of these processes. At the same time the goal is to show, what features, knowledge and skills companies will prefer to their employees in the coming years.

Požadavky na studenta

Credit Requirements:
Successful completion of the test at least obratining 70 % of the credit test. Active work on seminars. Processing seminar projects and submitting calculation of given examples from the seminars for review.

Examination Requirements:
At least obtaining 70 % of the exam test. Oral and written exam.

Obsah

Lectures:
1. Operational management and its place in enterprise management
2. Product Portfolio Management
3. Value management and innovation
4. Management of operational processes
5. Management of administrative and support processes
6. Standardization
7. Normative requirements for operational activities
8. Ergonomics, workplace and working conditions
9. Organizational architecture and New approaches to work organization
10. Infrastructure and location management
11. Outsourcing, relationship and network management
12. Information management and information infrastructure
13. Enterprise resource management and Capacity planning
14. Environmental management and Safety of Work


Seminars
1. Introduction. Assign of seminar projects.
2. Measuring of productivity.
3. Decision making process: selecting the most appropriate option.
4. Standardization, production standards.
5. Time and Motion study.
6. Creating work standards.
7. Arrangement of the workplace.
8. Operational planning.
9 Assembly line balancing.
10. Reliability of systems.
11. Test.
12. Statistical Quality Control.
13-14. Presentation of seminar projects.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Nejsou zapotřebí žádné speciální předpoklady pro absolvování předmětu.

Získané způsobilosti

Studenti porozumí základním metodám týkajícím se výrobního plánování a řízení a měření výkonu. Budou schopni provést analýzu různých operací nebo procesů a navrhnout zlepšení týkající se úspor potřebného času, prostoru, nákladů. Zvláštní důraz je kladen na štíhlou výrobu a metody procesního řízení.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Martin Pech, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Martin Pech, Ph.D., prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.
  • Cvičící: Ing. Martin Pech, Ph.D., prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.
Literatura
  • null
  • Heizer, J., & Render, B. (2020). Operations Management. New York: Pearson Education.
  • Vaněček, D. Operations Management - examples. České Budějovice: EF JU.
  • Stevenson, J. W. (2017). Operations Management. New York: McGraw-Hill Education.
  • Slack, N., Brandon-Jones, A., & Johnston, R. (2019). Operations Management. Harlow: Pearson.
  • Rungtusanatham, M., Schroeder, R., & Goldstein, S. (2017). Operations Management in the Supply Chain. Discussions and Cases. New York: Mc-Graw Hill.
  • May, C., & Schimek, P. (2015). Total Productive Management. CEPTM Publishing.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF