Business Ethics

Zkratka předmětu KŘE/OETP
Název předmětu Business Ethics
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/OETP
Název Business Ethics
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KŘE/ETP
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

The goal of the subject is to provide knowledge in the area of ethics in business; ethical behaviour and decision making by managers of companies looking for competitive advantages in the management of companies; ways of using tools and methods of support for the creation of collective and individual values of the firm; the creation and implementation of ethics and ethical behaviour into the corporate culture; understanding the relationship of corporate social responsibility and ethical managerial decisions in the systems of development and actual problems on national, European and world levels.

Požadavky na studenta

Credit requirements:
Case study and presentation
Examination Requirements:
Written test and oral exam

Obsah

Firms and ethics of firms in market economy
The development of ethics in the historical context of morality and justice
Ethical values and principles
Sustainable development of companies and Ethics
Corporate social responsibility
Pillars CSR - economic, social and environmental pillars
Creating a Code of Ethics
Business environment lobbying, corruption
Ethics at the workplace
Dimensions of ethics in public administration and in non - profitable organizations

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

The course is a prerequisite for the course of Management II and Human Resource Management.

Získané způsobilosti

Students understand the principles of management and are able to application in practice.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.
  • Cvičící: doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.
Literatura
  • PICKETT, Michael C. (2005). Ethical leadership. Leadership for a new Millennium.
  • JOHNSON, Brad W. and Charles R. RIDLEY. (2008). The elements of Ethics: for professionals.
  • BUCHLOTZ, Ann K. and Archie B. CARROLL, (2012). Business and society: Ethics and stakeholder management.
  • FERRELL, O. C., FRAEDRICH, J., FERRELL, L (2009). Business Ethics: Ethical Decision Making and Cases.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF