Management (in English)

Zkratka předmětu KŘE/MANZA
Název předmětu Management (in English)
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/MANZA
Název Management (in English)
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KŘE/MANZ
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

The aim of subject is to provide basic theoretical knowledge and practical experience in the field of management focused on managerial activities (functions) performed by managers. Students acquire information about theoretical attitude, principles, methods and techniques of management. They can compare this information with practice in company.

Požadavky na studenta

Credit requirements:
Presence and activity on seminars. The submission of team project. 2 tests (75% success rate).

Examination requirements:
Written examination (75% success rate), then verbal examination.

Obsah

Lectures:
1. Introduction to the subject, contents and aim.
2. Historical evolution of management.
3. Strategic management.
4. Planning.
5. Organizing.
6. Human resources management.
7. Leading of employees and teams.
8. Theory of motivation.
9. Communication.
10. Decision making.
11. Control processes.
12. Organization culture and change.
13. New trends in management.
14. Management in a selected organization (lecture by a practitioner).

Seminars:
Creation of a team. Introducing seminar topics. The exercises are focused on presentation and discussion of the topics, tasks and examples given in the exercises, which relate to individual lectures. Students also solve case studies. Presentation of the results of the seminar paper.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

The knowledge of these problems from intermediate school.

Získané způsobilosti

Students understand the principles of management and their application in a company.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Markéta Adamová, doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Markéta Adamová
Literatura
  • Robbins, S. P., Coulter, M., & Decenzo, D. A. (2017). Fundamentals of management. Boston: Pearson.
  • Lussier, R. N. (2019). Management fundamentals: concepts, applications, and skill development. Los Angeles: SAGE.
  • Daft, R. L. (2015). Management. South-Western College Pub.
  • Bateman, T. S., Scott, A. S., & Konopaske R. (2017). Management : leading & collaborating in a competitive world. New York : McGraw-Hill Education.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF