Procesní management

Zkratka předmětu KŘE/KPMAN
Název předmětu Procesní management
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/KPMAN
Název Procesní management
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KŘE/PMAN
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je osvojení si základních přístupů a metod procesního řízení s důrazem na systémové myšlení, jednání a tvůrčí vedení spolupracovníků. Předmět prohlubuje a rozšiřuje teoretické poznatky a zkušenosti z oblasti nových přístupů řízení podniků, jako je řízení procesů, tvorba business modelu, hodnotový management, vypracování modelu kompetencí, řízení kvality atd. Součástí kurzu jsou i praktické aplikace metod procesního managementu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu: seminární práce
Požadavky ke zkoušce: ústní zkouška

Obsah

Témata přednášek:
1. Podstata procesního řízení.
2. Fáze procesního řízení. Strategie a řízení procesů.
3. Hodnotový management. Hodnota pro zákazníka.
4. Metody mapování a řízení procesů.
5. Tvorba procesních map v systému ARIS, ATTIS.
6. Implementace procesního řízení.
7. Monitorování, měření výkonnosti a optimalizace procesů.
8. Řízení podle kompetencí, lidské zdroje v procesním řízení.
9. Simulační metody v procesním managementu.
10. Procesní management v praxi firem. Aktuální téma.
11. Procesní management ve vybrané organizaci (přednášky odborníků z praxe).Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Procesní management je podmíněn předmětem Management.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí principům procesního managementu a jejich aplikaci při řízení podniků.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Martin Pech, Ph.D., doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
Literatura
 • Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2018). Fundamentals of business process management. Berlin.
 • Fišer, R. (2014). Procesní řízení pro manažery: Jak zařídit, aby lidé věděli, chtěli, uměli i mohli. Praha.
 • Tuček, D., Hrabal, M., & Trčka, L. (2015). Procesní řízení v praxi podniků a vysokých škol. Praha.
 • Weske, M. (2019). Business process management: Concepts, languages, architectures. Berlin.
 • Jeston, J. (2018). Business process management: Practical guidelines to successful implementations (Fourth Edition). New York: Routledge.
 • Nenadál, J. (2018). Management kvality pro 21. Století. Praha, Management Press.
 • Slack, N., & Brandon-Jones, A. (2018). Operations and process management principles and practice for strategic impact (Fifth edition). United Kingdom: Pearson Education Limited.
 • Osterwalder, A., & Pigenur, Y. (2015). Tvorba business modelů: příručka pro vizionáře, inovátory a všechny, co se nebojí výzev. Brno: BizBooks.
 • Jurová, M. (2016). Výrobní a logistické procesy v podnikání. Praha: Grada.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), E-learning

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF