Logistics

Zkratka předmětu KŘE/KLOGA
Název předmětu Logistics
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/KLOGA
Název Logistics
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KŘE/LOGAJ
Vyloučené předměty KŘE/CLG, KŘE/KLOG
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

The course deals with investigation of material and information flow among subjects as suppliers of raw materials and parts, manufacturers of goods, distributors and end consumers with the aim to accelerate this flow, remove unnecessary elements, decrease inventories and costs. All this will contribute to better custom services and make the competition on the market for the firms more effective. The role of logistics increases especially in contemporary global environment. Students will be acquainted with specific methods and technologies of logistics.

Požadavky na studenta

Credit Requirements:
Presentation of semestral projects.

Examination Requirements:
Written exam, at least 70 % of the exam test.

Obsah

TOPICS
1 - Introduction to logistics, logistic system, logistic chains
2 - Logistic elements, places of contact, decoupling point
3 - Forecasting proces in logistics
4 - Planning proces in logistics
5 - Purchasing proces in logistics
6 - Push-Pull system in production
7 - Distribution chains
8 - Inventory costs, ABC method, safety stock
9 - Warehousing, palette storing, picking and shipping
10 - Logistics technologies
11 - Logistics in transportation
12 - Green and reverse logistics
13 - Packaging in logistics
14 - Process of Supply Chain analysis and synthesis

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

The course of Logistics has no prerequisites.

Získané způsobilosti

Students will better understand the relations among all participants in the logistic chain and the relations between logictics and manufacturing and distribution.

Garanti a vyučující
  • Garanti: prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.
  • Přednášející: prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.
Literatura
  • Vaněček, D. (2010). Logistics. České Budějovice.
  • Waters, D. (2003). Logistics. New York.
  • Christopher, M. (2016). Logistics & supply chain management. New York.
  • Pilbeam, A. & O?Driscoll, N. (2010). Logistics management. Harlow.
  • Grant, D. B, Trautrims, A. & Wong, Ch. Y. (2015). Sustainable logistics and supply chain managment. London.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF