Management (in English)

Zkratka předmětu KŘE/KAMAN
Název předmětu Management (in English)
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/KAMAN
Název Management (in English)
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KŘE/CMAN, KŘE/QMANZ
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

The aim of subject is to provide basic theoretical knowledge and practical experience in the field of management focused on managerial activities (functions) performed by managers. Students acquire information about theoretical attitude, principles, methods and techniques of management. They can compare this information with practice in company.

Požadavky na studenta

Credit requirements:
The submission of individual project.

Examination requirements:
Written examination (75% success rate), then verbal examination.

Obsah

Lectures:
1 - Introduction to the subject, contents and aim. Management as a science, theory, art and profession.
2 - Management concepts and the historical evolution of management.
3 - Strategic management.
4 - Planning.
5 - Organizing and organization structure.
6 - Human resources management.
7 - Leading of employees and teams.
8 - Theory of motivation.
9 - Communication.
10 - Decision making.
11 - Control processes.
12 - Organization culture and change.
13 - New trends in management.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

The knowledge of these problems from intermediate school.

Získané způsobilosti

Students understand the principles of management and their application in a company.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
Literatura
  • ROBBINS, S.P., DECENZO, D.A., COULTER, M. Fundamentals of management. Boston: Pearson, 2013. ISBN 978-0-273-76617-9.
  • ROBBINS, S.P., COULTER, M. Management. Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall, 2009. ISBN 978-0-13-209071-1.
  • KINICKI, A., WILLIAMS, B.K. Management: a practical introduction. New York : McGraw-Hill Irwin, 2013. ISBN 978-0-07-802954-7.
  • HEROLD, D., FEDOR, D. Leading change management. London, Palo Alto : Kogan Page, 2008. ISBN 978-0-7494-5331-2.
  • SCHEIN, E.H. Organizational culture and leadership. San Francisco : Jossey-Bass, 2010. ISBN 978-0-470-18586-5.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou), E-learning, Individuální příprava ke zkoušce

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF