Human Resources Management

Zkratka předmětu KŘE/HRM
Název předmětu Human Resources Management
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/HRM
Název Human Resources Management
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KŘE/CRLZN, KŘE/RLZ, KŘE/RLZN
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

The Course provides Students with Basic Principles about HRM and an Overview of the Present HRM and Personnel Management trends.

Požadavky na studenta

Credit Requirements:
Only 2 absence within seminars are possible
Active participation within seminars
The presentation of your seminar work within chosen seminars
The seminar work have to be uploaded to Moodle

Students have to elaborate literature review on the chosen topic:
Minimum 8 pages (A4)
Minimum 8 references
Content of the seminar paper
1) title page
2) content
3) introduction
4) literature review
5) practical application in chosen company
6) references - APA 6th citation style

Exam
writing examination (10 questions - 4 closed and 6 open questions, 25 minutes, maximum will be 20 points; minimum will be 15 points)
oral examination (discussion on 2 assigned questions)

Obsah

Lectures:
1. Position of HRM. Human Potential Management.
2. Development in Micro-, Median-, Macro- Environment.
3. The Social, Legal, and Organizational Context of Personnel Decisions.
4. Human Resources Strategies in a Competitive Environment.
5. Acceptance of Globalisation Process, EU Policy.
6. Personnel Management. Manager´s Roles.
7. Personnel Management - activities.
8. Manpower and Human Potential Development.
9. Work Motivation. Team managing.
10. Productivity. Labour Costs.
11. Quality of Work Environment. Safety, Health.
12. International Dimensions of HRM - Intercultural Management.
13. Culture, Climate, and Ethics.
14. International, European and Worldwide Labour Market.

Seminars:
Case studies
Team work activities
Play roles

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Students understand the principles of Human Resources Management and should be able to apply them in practice.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Markéta Adamová, doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Markéta Adamová
Literatura
  • Armstrong, M., & Taylor, S. (2017). Armstrong´s handbook of human resource management practise. London: Kogan Page.
  • Mathis, Robert L.; Jackson, John Harold,; Valentine, Sean; Meglich, Patricia A. (2015). Human resource management. Boston : Cengage Learning.
  • Noe, Raymond A.; Hollenbeck, John R.; Gerhart, Barry A.; Wright, Patrick M. (2017). Human resource management : gaining a competitive advantage. New York : McGraw-Hill Education.
  • Waters, Shonna D.; Streets, Valerie N.; McFarlane, Lindsay; Johnson-Murray, Rachael. (2018). The practical guide to HR analytics : using date to inform, transform, and empower HR desicions. Alexandria, Virginia : Society for Human Resource Management ; Mumbai, India : Society for Human Res.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF