Management Theory

Zkratka předmětu KŘE/DTMAA
Název předmětu Management Theory
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/DTMAA
Název Management Theory
Akreditováno/Kredity Ano/11
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KŘE/DTMA
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

The goal of the subject is to deepen theoretical knowledge of management for methodological and knowledge of strategical management, organizational architecture, process management, teams leadership,project management and to develop system and creative accesses to the solution of firms´ manager problems. This subject has 2 semesters.

Požadavky na studenta

Credit condition is to present literary survey on the certain topic determinated by the lector during putting off the subject and study aimed at the theme of dissertation work.

Obsah

Content of the subject:
1. Theory and paradigma of management
2. Metodology of research in management
3. Methods of strategical management and the application
4. Principles of process management. Methods of evaluation of process efficiency.
5. Organizational architecture. Principles of learning organization
6. Social audit. Enterpriseś culture. Human potencial
7. Leadership, principles, methods
8. Value management. Management of relationship with customers
9. Project management and operational management. Limitation theory
10. Logistic management. Methods of management of material resources
11. Decision theory and risk management
12. Systems of management continual and discontinual changes
13. Social responsibility of organization

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D., doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
Literatura
  • OSTERWALDER, A., PIGNEUR, Y., CLARK, T. (2010). Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers. Hoboken: John Wiley & Sons.
  • WHEELEN, T. L., HUNGER, J. D. (2008). Strategic management and business policy: concepts and cases. Pearson Prentice Hall.
  • ARMSTRONG, M. (2011). Armstrong s handbook of strategic human resource management. London.
  • HARMON,Paul. (2007). Business Process Change. San Francisko.
  • SMITH, H., FINGAR, P. (2007). Business process management: the third wave. Tampa, Fla.
  • DAVIES, B. (2007). Developing sustainable leadership. London.
  • European Management Journal. Strategic Management Journal.
  • BAROUDI, R. (2010). KPI mega library: 17,000 key performance indicators. Scotts Valley, California.
  • WERTHER, W. B., CHANDLER, D. (2010). Strategic Corporate Social Responsibility. London: SAGE Publications.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF