Teorie managementu

Zkratka předmětu KŘE/DTMA
Název předmětu Teorie managementu
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/DTMA
Název Teorie managementu
Akreditováno/Kredity Ano/11
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je prohloubit teoretické znalosti z managementu o metodické a praktické poznatky z oblasti strategického řízení, organizační architektury, procesního řízení, vedení týmů, projektového řízení a rozvinout systémové a tvůrčí přístupy k řešení podnikových manažerských problémů. Předmět je dvousemestrální.

Požadavky na studenta

Podmínkou zápočtu je předložení literární rešerše na dané téma zadané přednášejícím při zapsání předmětu a studie zaměřená na téma disertační práce.

Obsah

Obsah předmětu:
1. Teorie a paradigmata managementu.
2. Metodologie výzkumu v managementu.
3. Metody strategického řízení a jejich aplikace.
4. Principy procesního managementu. Metody hodnocení výkonnosti procesů.
5. Organizační architektura. Principy učící se organizace.
6. Sociální audit. Podniková kultura. Lidský potenciál.
7. Leadership, principy a metody.
8. Hodnotový management. Řízení vztahu se zákazníky
9. Projektový management a operační management. Teorie omezení.
10. Logistický management. Metody řízení materiálových zdrojů.
11. Teorie rozhodování a řízení rizika.
12. Systémy řízení kontinuálních a diskontinuálních změn.
13. Společenská odpovědnost organizací.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D., doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
 • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
Literatura
 • OSTERWALDER, A., PIGNEUR, Y., CLARK, T. (2010). Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers. Hoboken: John Wiley & Sons.
 • WHEELEN, T. L., HUNGER, J. D. (2008). Strategic management and business policy: concepts and cases. Pearson Prentice Hall.
 • ARMSTRONG, M. (2011). Armstrong s handbook of strategic human resource management. London.
 • HAMEL, Gary, Bill Breen. (2008). Budoucnost managementu. Praha: Management Press.
 • HARMON,Paul. (2007). Business Process Change. San Francisko.
 • SMITH, H., FINGAR, P. (2007). Business process management: the third wave. Tampa, Fla.
 • DAVIES, B. (2007). Developing sustainable leadership. London.
 • European Management Journal. Strategic Management Journal.
 • BAROUDI, R. (2010). KPI mega library: 17,000 key performance indicators. Scotts Valley, California.
 • VEBER, Jaroslav a kol. (2011). Management. Praha: Management Press.
 • VODÁČEK, Leo a Olga VODÁČKOVÁ. (2009). Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press.
 • WERTHER, W. B., CHANDLER, D. (2010). Strategic Corporate Social Responsibility. London: SAGE Publications.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF