Master´s Diploma Thesis 2

Zkratka předmětu KŘE/DT2
Název předmětu Master´s Diploma Thesis 2
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/DT2
Název Master´s Diploma Thesis 2
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Seminář 90 HOD/SEM
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

The course of Diploma Thesis Seminar 2 is a follow-up course to the course of Diploma Thesis Seminar 1. It deepens the knowledge of academic writing with focus on the basic principles of presentation practical investigation and research at postgraduate Master's degree level.

Požadavky na studenta

Credit Requirements:
Students are asked to present the practical part of their Master thesis and to complete it.

Obsah

- making hypotheses
- academic argumentation
- making investigation
- presentation of research
- practical part of thesis

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Students understand the basic principles of presenting practical investigation and research at postgraduate Master's degree level. They are able to extend their Master thesis with the practical part and to finish their graduation work.

Garanti a vyučující
Literatura
Vyučovací metody

Práce s textem (učebnicí, knihou)

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta

Stáhnout jako PDF