Diplomová práce N2

Zkratka předmětu KŘE/DPN2
Název předmětu Diplomová práce N2
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/DPN2
Název Diplomová práce N2
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Seminář 60 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KŘE/DPN1
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Písemná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět Diplomová práce 2 navazuje na předmět Diplomová práce 1. Prohlubuje znalosti akademického psaní se zaměřením na základní principy praktického šetření a výzkumu na úrovni navazujícího magisterského studia.

Požadavky na studenta

Požadavky na splnění zápočtu:
Úspěšná prezentace praktické části diplomové práce a její ukončení.

Kritériem udělení zápočtu je předložení práce obsahující všechny kapitoly k posledním připomínkám ze strany vedoucího práce do 31.3.

Obsah

- formulace hypotéz
- akademická argumentace
- zkoumání
- prezentace výsledků výzkumu
- praktická část práce

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Diplomová práce 1

Získané způsobilosti

Student ovládá základní principy prezentace praktického bádání a výzkumu na magisterské úrovni. Po absolvování předmětu je schopen rozšířit svou rozpracovanou diplomovou práci o praktickou část a práci dokončit.

Garanti a vyučující
Literatura
Vyučovací metody

Práce s textem (učebnicí, knihou)

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta

Stáhnout jako PDF