Diplomová práce N1

Zkratka předmětu KŘE/DPN1
Název předmětu Diplomová práce N1
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/DPN1
Název Diplomová práce N1
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Seminář 30 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Písemná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu Diplomová práce 1 je seznámit studenty se základními principy psaní kvalifikačních prací na magisterské úrovni studia. Psaní je zde prezentováno jako heuristický proces, jak se zaměřit na cíl zpracovávaného textu, typy akademických prací, srozumitelné a logické psaní, kritéria hodnocení akademických textů.

Požadavky na studenta

Požadavky na zápočet:
Úspěšná prezentace úvodní, teoretické a metodologické části zpracovávané diplomové práce, napsané v souladu se základními principy akademického psaní.

Kritériem udělení zápočtu je předložení přehledu literatury a metodiky DP do 20.12. a akceptace předloženého textu vedoucím práce.

Obsah

- základní principy akademického psaní
- struktura akademických textů
- úvod
- abstrakt
- metodologie
- souhrn
- citace
- teoretická část práce

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

úspěšně absolvovaný bakalářský stupeň studia

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům akademického psaní. Po absolvování jsou schopni vytvořit úvodní, teoretickou a metodologickou část své diplomové práce.

Garanti a vyučující
Literatura
Vyučovací metody

Práce s textem (učebnicí, knihou)

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta

Stáhnout jako PDF