Dopravní management

Zkratka předmětu KŘE/DMAN
Název předmětu Dopravní management
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/DMAN
Název Dopravní management
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními problémy osobní i nákladní dopravy jak v ČR, tak v návaznosti na dopravu v EU. Předmět je zaměřen především na dopravu silniční, ale i na železniční, leteckou a vodní a na vliv dopravy na životní prostředí.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování a odevzdání seminární práce.
Požadavky ke zkoušce:
Ústní zkouška + písemný test. Získání alespoň 70 % bodů z testu.

Obsah

Přednášky
1. Úvod do předmětu, vymezení základních pojmů
Základní pojmy: doprava, přeprava, členění dopravy
2. Historie dopravy. Vývoj dopravy v EU a ČR. Druhy dopravy
Historický vývoj dopravy, rozvoj dopravních sítí, klasifikace evropských dopravních sítí
3. Dopravní politika
Bíla kniha, Budoucnost dopravy. Doprava a životní prostředí. Doprava a robotizace.
4. Management železniční dopravy
Řízení železniční dopravy, železniční dopravní síť, organizace železniční dopravy
5. Management silniční dopravy
Organizace silniční dopravy, silniční síť, klasifikace komunikací
6. Management vnitrozemské vodní a námořní dopravy
Organizace vodní dopravy, linky, trumpy, vnitrozemská doprava v ČR a EU, přístavy
7. Management letecké dopravy
Organizace letového provozu, Letiště a terminály
8. Ostatní druhy dopravy
Nekonvenční doprava, doprava v klidu,
9. Management městské dopravy
Organizace MHD, dopravní prostředky v MHD,
10. Integrované dopravní systémy
Řízení a správa IDS, organizace IDS v ČR a EU, dvou a tří úrovňový model IDS
11. Dispečerské řízení
Dispečink, řízení provozu nákladní a osobní dopravy, specifika dispečerského řízení
12. City logistika, smart city
Doprava ve městech, zbytná, nezbytná doprava, organizace dopravy ve městě, chytrá města
13. Principy financování dopravy
Financování osobní dopravy, Doprava v závazku veřejné služby, dotace a podpora dopravy
14. Exkurze do vybraného dopravního podniku (ČD, DP Č. Budějovice, GW Bus, GW Train regio)


Cvičení k předmětu.
Terénní cvičení. 3 denní dopravní kurz.
Bude organizována 3 denní exkurze do Jihomoravského kraje. Organizace dopravy v IDS JMK (Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje), Ekologická doprava v Moravském krasu.
Možnost návštěvy logistického centra ČSAD Hodonín v Brně, případně exkurze na letiště v Brně Tuřanech

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nevyžaduje absolvování konkrétních předchozích předmětů.

Získané způsobilosti

Předmět se zabývá osobní i nákladní dopravou v České Republice a EU. Cílem je nabídnout studentům přehled o různých dopravních způsobech, používaných dopravních sítích a jejich propojení se státy EU a o řízení dopravních firem. Dále budou studenti seznámeni se základními problémy v dopravě. Studenti získají též znalosti týkající se navrhování dopravních sítí v dopravních podnicích. Současně budou tyto znalosti doplněny nezbytným hodnocením některých negativních dopadů dopravy na životní prostředí a vlivu 4. průmyslové revoluce na dopravu.

Garanti a vyučující
 • Garanti: prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.
 • Přednášející: Ing. Jiří Alina, Ph.D., prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.
 • Cvičící: Ing. Jiří Alina, Ph.D., prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.
Literatura
 • Melichar, J., Ježek, V. (2001). Ekonomika dopravního podniku. Univerzita Pardubice.
 • TOUŠEK, R. (2009). Management dopravy. České Budějovice.
 • Novák, R. (2014). Mezinárodní kamionová doprava a zasilatelství. Praha: C. H. Beck.
 • NOVÁK, R. (2005). Námořní přeprava. Praha.
 • Drdla, P. Osobní doprava regionálního a nadregionálního významu. Pardubice : Tiskařské středisko Univerzity Pardubice, 2014.
 • NOVÁK, R., ZELENÝ, L., PERNICA, P., KOLÁŘ, P. (2012). Přepravní, zasílatelské a logistické služby. Praha.
 • Černá, A., & Černý, J. Teorie řízení a rozhodování v dopravních systémech. Pardubice: Institut Jana Pernera, 2004.
 • Blauvens, G., De Baere, P., Van de Voorde, E. (2007). Transport Economics. Antwerpen.
 • Cempírek, V., Pivoňka, K., & Široký, J. Základy technologie a řízení dopravy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2002.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Exkurze

Hodnotící metody

Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF