Štíhlá výroba

Zkratka předmětu KŘE/CSV
Název předmětu Štíhlá výroba
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/CSV
Název Štíhlá výroba
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KŘE/KSV
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je rozšířit poznatky o nových metodách řízení výroby, úspěšně vyzkoušených v Japonsku ve druhé pol. 20. století. Tyto poznatky se nyní v určitých úpravách aplikují na různé podniky a služby ve všech průmyslově vyspělých zemích a jsou významným faktorem při zvyšování konkurenceschopnosti podniků. V souvislosti s koncepcí Průmyslu 4.0 jsou díky procesu robotizace, digitalizace a umělé inteligence vybrané metody štíhlé výroby využívány také v inteligentních (chytrých) továrnách.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování seminárních projektů nebo dotazníků v podnicích. Výpočet zadaných příkladů. Prezentace projektu.

Požadavky ke zkoušce:
Úspěšné absolvování zkouškového písemného testu - úspěšnost alespoň 70 %. Poté ústní zkouška.

Obsah

Témata přednášek:
1. Historický vývoj průmyslové výroby
2. Průmysl 4.0 a čtvrtá průmyslová revoluce
3. Robotizace ve výrobě
4. Výrobní systémy a management výroby
5. Výrobní strategie a konkurenceschopnost
6. Plánování a řízení výrobních postupů a procesů
7. Inteligentní továrny a Smart systémy
8. Vznik a vývoj štíhlé výroby
9. Principy a nástroje štíhlé výroby
10. Metody štíhlé výroby
11. Perfekcionismus a Kaizen
12. Kontrola kvality a statistické metody ve výrobě
13. Informační systémy ve výrobě
14. Štíhlá výroba ve službách

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět: Operační management

Získané způsobilosti

Studenti pochopí podstatu tzv. "Japonského zázraku" při výrobě automobilů ve firmě Toyota i chyb, kterých se dopouštěli západní manažeři při přebírání a aplikaci těchto zkušeností do jiných podniků. Výuka úzce navazuje na aplikaci tohoto systému ve firmě Bosch Č. Budějovice a v dalších firmách a umožní získat přehled o nových metodách v organizaci výroby i práce.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Martin Pech, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Martin Pech, Ph.D.
Literatura
  • Tomek, G., & Vávrová, V. (2017). Průmysl 4.0 aneb nikdo sám nevyhraje. Praha: Professional Publishing.
  • Vaněček, D., Sýkora, O., Pražáková, J., Štípek, V., Kubíček, R. (2013). Štíhlá výroba. EF JU České Budějovice.
  • Villafuerte, J. Miller J., & Wroblewski, M. (2017). Kultura Kaizen. Praha: BizBOoks.
  • Wilson, L. (2015). How To Implement Lean Manufacturing. New York: McGraw-Hill Education.
  • Haburaiová, I., Bauer, M. (2015). Leadership s využitím Kaizen a Lean. Praha: Albatros Media.
  • Mařík, V. (2016). Průmysl 4.0. Výzva pro Českou republiku. Praha: Management Press.
  • Cortiglioni, S., Salcerini, L., Verga, D., & Petretti, A. (2020). Toyota Methods and Operating Models: Achieve Business Success with the Toyota Way. London: Kogan Page.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Práce s textem (učebnicí, knihou), E-learning, Individuální příprava ke zkoušce

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF