Personální činnosti

Zkratka předmětu KŘE/CPC
Název předmětu Personální činnosti
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/CPC
Název Personální činnosti
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KŘE/KPC
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět je úvodem do problematiky personální práce v organizaci a seznamuje se zásadami a postupy dílčích personálních činností. Cílem předmětu je zprostředkovat studentům základní znalosti a dovednosti z oblasti personalistiky, které využijí při své každodenní práci buď v roli manažera, nebo případně v roli personalisty.

Požadavky na studenta

Požadavky na zápočet:
Aktivní účast na cvičeních. Předložení seminární práce. 1 test (75% úspěšnost).
Požadavky ke zkoušce:
Ústní zkouška.

Obsah

Témata přednášek:
1. Koncept personální práce (základní pojmy a úkoly personální práce, zajištění administrativních procesů v personálním řízení organizace).
2. Tvorba a analýza pracovních míst (pracovní místo, pracovní role, specifikace pracovního místa, vztah analýzy pracovních míst k jednotlivým personálním činnostem, přístupy k vytváření pracovních míst, metody analýzy pracovních míst).
3. Strategické plánování pracovní síly (predikční metody nabídky a poptávky pracovní síly).
4. Získávání pracovníků (postup a metody, zdroje získávání, e-recruitment, personální marketing, atraktivita zaměstnavatele).
5. Výběr pracovníků (postup a metody výběru) a adaptace pracovníků. (Přednáška odborníka z praxe).
6. Dovednosti v provádění výběrových pohovorů (příprava, plánování, posuzování uchazečů).
7. Rozmísťování pracovníků, ukončování pracovního poměru.
8. Vzdělávání a rozvoj kompetencí pracovníků (efektivní systém vzdělávání).
9. Řízení pracovního výkonu (hodnocení pracovníků - kritéria a výkonnostní standardy, metody hodnocení, chyby při hodnocení zaměstnanců).
10. Well - being a work - life balance (organizace práce, BOZP, prevence rizik).
11. Tvorba pracovního prostředí (ergonomie, pracovní podmínky, klima na pracovišti)
12. Koncept učící se organizace (organizační vs. individuální učení, principy).
13. Nové přístupy v personální práci (Age management, Diversity management, zaměstnanci generace Y).
14. Personální činnosti ve vybrané organizaci. (Přednáška odborníka z praxe).

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Markéta Adamová, doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.
Literatura
 • Armstrong, M. (1999). Personální management. Praha: Grada.
 • Königová, M., & Horalíková, M. (2013). Personální řízení. Praha: CZU.
 • Koubek, J. (2015). Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press.
 • Bedrnová, Eva; Nový, Ivan,; Jarošová, Eva. (2012). Manažerská psychologie a sociologie. Praha : Management Press.
 • Kociánová, R. (2012). Personální řízení: východiska a vývoj. Praha: Grada.
 • Kociánová, R. Personální řízení: východiska a vývoj. Praha: Grada, 2012.
 • Koubek, L. (2017). Praktická psychologie pro manažery a personalisty. Praha: Motiv Press.
 • Hoffman, R., Casnocha, B., & Yen, Ch. Spokojený zaměstnanec - Váš spojenec. Praha: Management Press., 2016.
 • Hoffman, R., Casnocha, B., & Yen, Ch. (2016). Spokojený zaměstnanec - Váš spojenec. Praha: Management Press.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF