SZZ Řízení podniku

Zkratka předmětu KŘE/BZRP
Název předmětu SZZ Řízení podniku
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/BZRP
Název Řízení podniku
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KŘE/CMAN, KŘE/MANZ, KŘE/QMANZ, KŘE/COM, KŘE/KOM, KŘE/OM, KŘE/CPJM, KŘE/KPJM, KŘE/PJM
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Náplní daného předmětu je státní závěrečná zkouška z oblasti managementu, operačního managementu a projektového managementu. Student by měl v rámci státní zkoušky prokázat znalost základních pojmů a principů managementu, operačního a projektového managementu a jejich aplikací v praxi.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů managementu, operačního managementu, projektového managementu, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

Zkouškové okruhy:
1. PODSTATA MANAGEMENTU
2. PLÁNOVÁNÍ
3. STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ
4. ORGANIZOVÁNÍ
5. VEDENÍ LIDÍ A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
6. MOTIVACE
7. ROZHODOVÁNÍ
8. MANAŽERSKÁ KOMUNIKACE
9. PODNIKOVÁ KULTURA
10. KONTROLOVÁNÍ
11. PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
12. PROCESY V PJM
13. PLÁNOVÁNÍ
14. MONITORING A METODY ODHADŮ
15. LIDSKÉ ZDROJE V PJM
16. ŘÍZENÍ RIZIK
17. VYJEDNÁVÁNÍ A SMLUVNÍ RÁMEC PROJEKTU
18. SOFTWAROVÁ PODPORA V PJM
19. Výrobní systém a management výroby
20. Výrobní strategie a konkurenceschopnost
21. Podnikové normy měření práce
22. Cesty ke zlepšení pracovních metod
23. Organizace práce
24. Uspořádání pracovních podmínek
25. Rozmístění pracovních prostředků
26. Řízení výrobních procesů
27. Řízení údržby
28. Kapacitní plánování. Hodnotový management a inovace
29. Management kvality a statistická kontrola kvality
30. Řízení změn ve výrobě
Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Management, Operační management, Projektový management

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti managementu, operačního a projektového managementu. Získané teoretické znalosti je schopen aplikovat v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
 • FOTR, J., SOUČEK, I. (2011). Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha.
 • ROBBINS, S.P., COULTER, M. (2004). Management. Praha.
 • DONNELLY, J. H., GIBSON, J. L., IVANCEVICH, J. M. (2007). Management. Praha.
 • KORECKY. M., TRKOVSKÝ, V. (2011). Management rizik projektů. Praha.
 • VEBER, J. a kol. (2009). Management. Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha.
 • VANĚČEK, D., FRIEBEL, ŠTÍPEK, V. (2010). Operační management. České Budějovice.
 • SVOBODOVÁ, H., VEBER, J. A KOL. (2006). Produktový a provozní management. Praha.
 • FIALA, P. (2004). Projektové řízení: modely, metody, řízení. Praha: Professional Publishing.
 • ŠTĚPÁNEK, R. (2011). Projektové řízení pro začátečníky. Brno: Computer Press.
 • SVOZILOVÁ, A. (2011). Projektový management. Praha.
 • DOLEŽAL, J., LACKO, B., MÁCHAL, P. a kol. (2009). Projektový management podle IPMA. Praha.
 • ROSENAU, M., D. (2010). Řízení projektů. Brno.
 • TOMEK, G., VÁVROVÁ, V. (2007). Řízení výroby a nákupu. Praha.
 • ROLÍNEK, L. a kol. (2003). Teorie a praxe managementu. České Budějovice.
 • KORDA, P. (2011). Zlatá pravidla obchodního vyjednávání: jak obhájit své ceny a marže a stát se mistrem ve vyjednávání. Praha: Grada Publishing.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF