SZZ Řízení lidských zdrojů

Zkratka předmětu KŘE/BZRLZ
Název předmětu SZZ Řízení lidských zdrojů
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/BZRLZ
Název Řízení lidských zdrojů
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KŘE/CRLZN, KŘE/HRM, KŘE/KRLZ, KŘE/RLZ, KŘE/RLZN, KPH/KPSCH, KPH/KPSY, KPH/PSCH, KPH/PSY, KRM/PSY, KPH/KSOC, KPH/SOC, KRM/CSOCI, KRM/KSOC, KRM/SOC
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Náplní daného předmětu je státní závěrečná zkouška z oblasti řízení lidských zdrojů, psychologie a sociologie. Student by měl v rámci státní zkoušky prokázat znalost základních pojmů, principů z oblasti řízení lidských zdrojů, psychologie a sociologie a jejich aplikaci v praxi.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů řízení lidských zdrojů, psychologie a sociologie, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

Zkouškové okruhy:
1. Historický vývoj a současné pojetí řízení lidských zdrojů
2. Vnější faktory ovlivňující ŘLZ a konkurenceschopnost podniků na globálním trhu práce
3. Plánování pracovní síly
4. Tvorba pracovních míst
5. Získávání pracovníků
6. Formování pracovní síly
7. Proces hodnocení pracovníků
8. Rozvoj lidského potenciálu
9. Politika a systém odměňování pracovníků
10. Proces řízení odchodů ze zaměstnání
11. Aktivizace pracovního potenciálu.
12. Péče o pracovníky
13. Pracovní vztahy
14. Evropská politika zaměstnanosti
15. Socializace
16. Malá sociální skupina - pracovní skupina
17. Pozice a role v malé sociální skupině (pracovní skupině)
18. Sociální stratifikace a sociální mobilita
19. Gender a trh práce
20. Výzkumné metody a techniky

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Řízení lidských zdrojů,Psychologie, Sociologie

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti řízení lidských zdrojů, psychologi a sociologie. Získané teoretické znalosti je schopen aplikovat v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
  • BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. (2007). Psychologie a sociologie řízení. Praha.
  • KRNINSKÁ, R. (2002). Řízení lidských zdrojů. České Budějovice: Jihočeská univerzita.
  • ARMSTRONG, M. (2007). Řízení lidských zdrojů. Praha.
  • KOUBEK, J. (2007). Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha.
  • NOVOTNÁ, E. (2008). Základy sociologie. Praha: Grada Publishing.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF