SZZ Podnikání v regionu

Zkratka předmětu KŘE/BZPR
Název předmětu SZZ Podnikání v regionu
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/BZPR
Název SZZ Podnikání v regionu
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KŘE/MSP, KŘE/OMSP, KŘE/QMSP, KUF/KPSUN, KUF/PSUON, KOD/KZMA, KOD/YZMA, KOD/ZMA
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Náplní daného předmětu je státní závěrečná zkouška z oblasti malého a středního podnikání, marketingu, platebního styku a úvěrových operací. Student by měl v rámci státní zkoušky prokázat znalost základních pojmů, principů z oblasti malého a středního podnikání, marketingu a platebního styku a jejich aplikací v konkrétních úlohách.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů malého a středního podnikání, marketingu, platebního styku a úvěrových operací, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

Zkoušební okruhy:
1. VÝZNAM MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ
2. ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU
3. PŘEVZETÍ PODNIKU
4. MANAGEMENT MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ
5. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MSP
6. MARKETING V MSP
7. MALOOBCHOD, SLUŽBY
8. INOVACE A VĚDECKOTECHNICKÉ PARKY V MSP
9. FORMY SPOLUPRÁCE MSP
10. PODSTATA MARKETINGU
11. MARKETINGOVÉ PROSTŘEDÍ
12. KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ, KONKURENCE
13. TRHY SPOTŘEBITELSKÉ A OBCHODNÍ
14. SEGMENTACE TRHU
15. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
16. MARKETINGOVÝ VÝZKUM
17. PRODUKT
18. CENA PRODUKTU
19. DISTRIBUCE (UMÍSTĚNÍ) PRODUKTU
20. PODPOROVÁNÍ, PODNĚCOVÁNÍ (PROPAGACE) PRODUKTU
21. PROCES MARKETINGOVÉHO ŘÍZENÍ
22. MEZINÁRODNÍ MARKETING
23. ZÁKLADNÍ POJMY PLATEBNÍHO STYKU
24. BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK
25. HOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK
26. DOKUMENTÁRNÍ PLATEBNÍ STYK
27. ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ
28. ÚVĚROVÉ OPERACE
29. RIZIKA A ZAJIŠTĚNÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Malé a střední podnikání, Marketing, Platební styk a úvěrové operace

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti malého a středního podnikání, marketingu a platebního styku a úvěrových operací. Získané teoretické znalosti je schopen v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
  • Palouček, S. a kol. Bankovnictví. C.H.Beck. Praha, 2006.
  • BEDNÁŘOVÁ, D., ŠKODOVÁ PARMOVÁ, D. Malé a střední podnikání . České Budějovice , 2010. ISBN 978-80-7394-229-8.
  • BOUČKOVÁ, J. a kol. Marketing. Praha, 2003. ISBN 80-7179-577-1.
  • www2.ef.jcu.cz/~svarcova
  • KOTLER, P., KELLER, K.L. Marketing management. Praha, 2007. ISBN 978-80-247-1359-5.
  • Schlossberger, O., Soldánová, M. Platební styk, Bankovní institut, Praha, 2005.
  • KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Principles of marketing. Upper Saddle River: Pearson, 2010. ISBN 9780137006694.
  • Bártová, H., Bárta, V., Koudelka, J. Spotřebitel (chování spotřebitele a jeho výzkum). Praha, 2007.
  • HORÁKOVÁ ,H. Strategický marketing. Praha, 2003. ISBN 80-247-0447-1.
  • McCarthy,E.J.-Perreault,W.D. Základy marketingu. Praha Victoria Publishing 1995.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF