SZZ Provozní management

Zkratka předmětu KŘE/BZPM
Název předmětu SZZ Provozní management
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/BZPM
Název SZZ Provozní management
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KŘE/COM, KŘE/OM, KŘE/OMA, KŘE/CLG, KŘE/LG, KOD/CRKV, KŘE/CSV, KŘE/SV, KOD/CRKV, KOD/RKV
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Náplní daného předmětu je státní závěrečná zkouška z oblasti provozního managementu. Student by měl v rámci státní zkoušky prokázat znalost základních pojmů, principů z oblasti štíhlé výroby, operačního managementu a logistiky a jejich aplikací v konkrétních úlohách.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních principů a metod, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

1. Řízení provozních činností, administrativních a podpůrných procesů
2. Management produktového portfolia
3. Standardizace
4. Management informací, informační infrastruktura a informační systémy ve výrobě
5. Management infrastruktury, umístění, podnikových zdrojů a kapacit
6. Externí zajištění procesů a sítí
7. Management environmentu a bezpečnosti práce
8. Štíhlá výroba - vývoj a podstata, zavádění a audit
9. Štíhlá kultura, principy a nástroje štíhlé výroby
10. Perfekcionismus a Kaizen
11. Metody štíhlé výroby
12. Inteligentní továrny a smart systémy
13. Robotizace ve výrobě
14. Logistika a logistické řetězce
15. Pasivní prvky, obaly a reverzní logistika
16. Nákup a zásoby v logistice
17. Logistické plánování a řízení
18. Skladování a skladovací systémy
19. Doprava a přeprava, aktivní prvky v logistice
20. Logistické služby a distribuce

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

operační management (OMA/OM), štíhlá výroba (SV), logistika (LG/LOG)

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti provozního a operačního managementu, logistiky a štíhlé výroby. Získané teoretické znalosti je schopen uplatnit v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
  • null
  • Vaněček, D., & Pech, M. (2019). Operační management. České Budějovice: EF JU.
  • Tomek, G., & Vávrová, V. (2017). Průmysl 4.0 aneb nikdo sám nevyhraje. Praha: Professional Publishing.
  • Gros, I., Barančík, I., & Čujan, Z. (2016). Velká kniha logistiky. Praha: VŠCHT Praha.
  • Murphy, R. P., & Knemeyer, M. A. (2017). Contemporary Logistics. New York: Pearson Education.
  • Heizer, J., & Render, B. (2020). Operations Management. New York: Pearson Education.
  • Bicheno, John; Holweg, Matthias. (2009). The lean toolbox : the essential guide to lean transformation. Buckingham, England : Production and Inventory Control, Systems and Industrial Engineering (PICSIE).
  • Rother, M. (2017). Toyota Kata. Praha: Grada.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF