SFE Management and Marketing

Zkratka předmětu KŘE/BZMEF
Název předmětu SFE Management and Marketing
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/BZMEF
Název SFE Management and Marketing
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KOD/YZMA, KEN/OEP1, KŘE/YMANZ
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Contents of this subject is state final exam in management, business economics and marketing. Student should show in the frame of state final exam knowledge of basic items, principles of management and marketing and their application.

Požadavky na studenta

Student must show knowledge of compact survey of basic items and principles of management, business economics and marketing, react to the specific questions and apply basic theoretical knowledge on examples in practice.

Obsah

1.Defining Marketing and Marketing proces
2.Company and marketing strategy: Partnering to build Customer relationship
3.Analyzing the marketing environment
4.Managing marketing infomation to gain customer insights
5.Consumer markets and business buyer behavior
6.Market segmentation, targeting and positioning. Marketing mix
7.Products, services, Brands. Product development and PLC
8.Pricing: Customer value, Pricing strategies
9.Marketing Channels: Delivering Customer Value
10.Marketing communication: Integrated marketing communication strategy, promotion mix.
11. Principle and role of enterprises in an economy, enterprises aims, classification of enterprises;
12. Enterprise floatation, activities incidental to enterprise floatation;
13. Business initial budget;
14. Enterprises assets, structure, evaluation of assets;
15. Fixed assets depreciation;
16. Capital structure of enterprise, optimization;
17. Revenues, costs and profit, cost calculation;
18. Break even point analysis, cash flow;
19. Prices, base-point pricing, pricing methods;
20. Supply process, material balance, calculation of material consumption, supply standards fixing;
21. Productive activity of enterprise, production function - teoretic principle of production economy, capacity of production;
22. Investment activity of enterprise, procedure and methods of investment efficiency evaluation;
23. Evaluation of business performance;
24. Crisis development of enterprise, turnaround and extinction of a enterprise.
25. Introduction to management.
26. The historical evolution of management.
27. Strategic management.
28. Planning.
29. Organizational structure.
30. Human resources management.
31. Leadership.
32. Theory of motivation.
33. Communication.
34. Decision making.
35. Control processes.
36. Organizational culture.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Student knows basic items, theoretical principles and methods used in management, business economics and marketing. Student is able to use gained theoretical knowledge in practice.

Garanti a vyučující
Literatura
  • ROBBINS, S.P., DECENZO, D.A., COULTER, M. (2013). Fundamentals of management. Boston: Pearson.
  • ROBBINS, S.P., COULTER, M. (2009). Management. Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall.
  • Kotler, P., Armstrong, G. (2010). Principles of Marketing. Upper Saddle River.
  • SCHERMERHORN, J.R. (2010). Management. Hoboken : John Wiley & Sons.
  • KINICKI, A., WILLIAMS, B.K. (2013). Management: a practical introduction. New York: McGraw-Hill Irwin.
  • Kotler, P., Bowen J.T., Makens J.C. (2010). Marketing for Hospitality and tourism. Boston.
  • McDaniel, C. D. Marketing research : international student version. Singapore : John Wiley & Sons.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF