SZZ Řízení služeb

Zkratka předmětu KŘE/BXRS
Název předmětu SZZ Řízení služeb
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/BXRS
Název Řízení služeb
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KŘE/CMAN, KŘE/MANAG, KŘE/MANZ, KŘE/MAN1, KŘE/QMANZ, KŘE/QMAN1, KEN/KRSB, KEN/RSB, KRM/KRSB, KRM/RSB, KŘE/RSB, KSR/KRSB, KSR/RSB
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Náplní daného předmětu je státní závěrečná zkouška z oblasti managementu a řízení služeb. Student by měl v rámci státní zkoušky prokázat znalost základních pojmů, principů managementu a řízení služeb a jejich aplikací.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů managementu a řízení služeb, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

Zkouškové okruhy:
1. PODSTATA MANAGEMENTU
2. PLÁNOVÁNÍ
3. STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ
4. ORGANIZOVÁNÍ
5. VEDENÍ LIDÍ A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
6. MOTIVACE
7. ROZHODOVÁNÍ
8. MANAŽERSKÁ KOMUNIKACE
9. PODNIKOVÁ KULTURA
10. KONTROLOVÁNÍ
11. Význam služeb v moderní společnosti.
12. Podnikání ve službách
13. Vedení lidí a řízení lidských zdrojů + model flexibilní firmy.
14. Řízení poptávky a nabídky. Teorie front. inventarizace poptávky.
15. Páté P ve službách
16. Produktová politika
17. Cenová politika
18. Komunikační politika
19. Customer Relationship Management
20. Distribuce služeb
21. Podnikové poradenství
22. Specifika jednotlivých oborů služeb z hlediska poskytovatele služeb i klienta.Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Management, Řízení služeb

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti managementu a řízení služeb. Získané teoretické znalosti je schopen v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
  • ROBBINS, S.P., COULTER, M. Management. Praha, 2004. ISBN 80-247-0495-1.
  • DONNELLY, J. H., GIBSON, J. L., IVANCEVICH, J. M. Management. Praha, 2007. ISBN 80-7169-422-3.
  • VEBER, J. A KOL. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha : Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0.
  • PARMOVÁ, D. Řízení služeb. Přednášky. České Budějovice, 2004. ISBN 80-7040-673-9.
  • ROLÍNEK, L. a kol. Teorie a praxe managementu. České Budějovice, 2003. ISBN 80-7040-613-5.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF