Bachelor´s Diploma Thesis 2

Zkratka předmětu KŘE/BT2
Název předmětu Bachelor´s Diploma Thesis 2
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/BT2
Název Bachelor´s Diploma Thesis 2
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Seminář 90 HOD/SEM
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

The course of Bachelor Thesis Seminar 2 is a follow-up course to the course of Bachelor Thesis Seminar 1. It deepens the knowledge of academic writing with focus on the basic principles of presentation practical investigation and research at undergraduate Bachelor's degree level.

Požadavky na studenta

Credit Requirements:
Students are asked to present the practical part of their Bachelor thesis and to complete it.

Obsah

- making hypotheses
- academic argumentation
- making investigation
- presentation of research
- practical part of thesis

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Bachelor´s Diploma Thesis 1

Získané způsobilosti

Students understand the basic principles of presenting practical investigation and research at undergraduate Bachelor's degree level. They are able to extend their Bachelor thesis with the practical part and to finish their graduation work.

Garanti a vyučující
Literatura
Vyučovací metody

Práce s textem (učebnicí, knihou)

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta

Stáhnout jako PDF