Bachelor´s Diploma Thesis 1

Zkratka předmětu KŘE/BT1
Název předmětu Bachelor´s Diploma Thesis 1
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/BT1
Název Bachelor´s Diploma Thesis 1
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Seminář 60 HOD/SEM
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

The aim of the course of Bachelor Thesis Seminar 1 is to introduce students with the basic principles of writing academic papers and graduation works at undergraduate Bachelor's degree level. The course presents writing as a heuristic process, how to focus on the goal of a paper, types of academic papers, how to create a coherent piece of writing, and criteria for assessing academic papers.

Požadavky na studenta

Credit Requirements:
Students are asked to present the introductory, theoretical and methodological part of their Bachelor thesis which are written in accordance to the basic principles of academic writing.

Obsah

- basic principles of academic writing
- structure of academic papers
- introduction
- abstract
- methodology description
- summary
- quatation
- theoretical part of thesis


Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

none

Získané způsobilosti

Students understand the basic principles of academic writing. They are able to write the introductory, theoretical and methodological part of their Bachelor thesis.

Garanti a vyučující
Literatura
Vyučovací metody

Práce s textem (učebnicí, knihou)

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta

Stáhnout jako PDF