Bakalářská práce 2

Zkratka předmětu KŘE/BP2
Název předmětu Bakalářská práce 2
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/BP2
Název Bakalářská práce 2
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Seminář 140 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KŘE/BP1
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Písemná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět Bakalářská práce 2 navazuje na předmět Bakalářská práce 1. Prohlubuje znalosti akademického psaní se zaměřením na základní principy praktického šetření a výzkumu na úrovni bakalářského studia.

Požadavky na studenta

Požadavky na splnění zápočtu:
Úspěšná prezentace praktické části bakalářské práce a její ukončení.

Obsah

- formulace hypotéz
- akademická argumentace
- zkoumání
- prezentace výsledků výzkumu
- praktická část práce

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Bakalářská práce 1

Získané způsobilosti

Student ovládá základní principy prezentace praktického bádání a výzkumu na bakalářské úrovni. Po absolvování předmětu je schopen rozšířit svou rozpracovanou bakalářskou práci o praktickou část a práci dokončit.

Garanti a vyučující
Literatura
Vyučovací metody

Práce s textem (učebnicí, knihou)

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta

Stáhnout jako PDF