Bakalářská práce 1

Zkratka předmětu KŘE/B1
Název předmětu Bakalářská práce 1
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/B1
Název Bakalářská práce 1
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Seminář 30 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Písemná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit student se základními principy psaní akademických textů a závěrečné práce na úrovni bakalářského stupně studia. Psaní je zde prezentováno jako heuristický proces, jak se zaměřit na cíl zpracovávaného textu, typy akademických prací, srozumitelné a logické psaní, kritéria hodnocení akademických textů.

Požadavky na studenta

Požadavky na zápočet:
Úspěšná prezentace úvodní, teoretické a metodologické části zpracovávané bakalářské práce, napsané v souladu se základními principy akademického psaní.

Kritériem udělení zápočtu je předložení přehledu literatury a metodiky BP do 20.12. a akceptace předloženého textu vedoucím práce.

Obsah

- základní principy akademického psaní
- struktura akademických textů
- úvod
- abstrakt
- metodologie
- souhrn
- citace
- teoretická část práce

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

žádné

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům akademického psaní. Po absolvování jsou schopni vytvořit úvodní, teoretickou a metodologickou část své bakalářské práce.

Garanti a vyučující
Literatura
Vyučovací metody

Práce s textem (učebnicí, knihou)

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta

Stáhnout jako PDF