Vaněček Drahoš, prof. Ing., CSc.

Vaněček Drahoš, prof.Ing., CSc.

Odborné zaměření:

- logistika

- řízení dodavatelského řetězce

- operační management

- štíhlá výroba

- dopravní management

- spoluřešitel projektu GAJU: Inovační management a konkurenceschopnost MSP

- průmysl 4.0


Akademická kvalifikace, zastávané funkce a členství:

Ing.: VŠZ v Praze, obor zemědělská ekonomika (1954)

CSc.: ekonomické vědy, VŠZ v Praze PEF  (1965)

doc.: organizace soc. zem. podniků, VŠZ v Praze PEF (1969)

prof.: řízení zemědělských podniků (1992)

- na fakultě od roku 1961

 - člen vědecké rady PEF (od roku 2013)

- člen komise státních závěrečných zkoušek

- člen komise pro doktorské studium

 

 

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
DMAN Dopravní management KŘE Ano Ano Ano
LM Logistický management KŘE Ano
KLOGA Logistics KŘE Ano Ano
LOGAJ Logistics KŘE Ano Ano
YLOG Logistics KŘE Ano Ano Ano
KOMA Operations Management KŘE Ano Ano
OMA Operations Management KŘE Ano Ano
YOM Operations Management KŘE Ano Ano Ano
OPM Operační management KŘE Ano
ORDOR Supply Chain Management KŘE Ano Ano Ano Ano
YSCM Supply Chain Management KŘE Ano Ano Ano Ano
KSV Štíhlá výroba KŘE Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Vaněček Drahoš
Pech Martin
Knowledge of Students in relation to Industry 4.0 and New Technologies
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pech Martin
Vaněček Drahoš
Supplier Performance Management in Context of Size and Sector Characteristics of Enterprises
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Pech Martin
Vaněček Drahoš
BENEFITS OF LONG-TERM COOPERATION AND SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav
Vaněček Drahoš
Volek Tomáš
...
Inovační management v MSP: Inovační impulsy a jejich využití
2019 KNIHA Odborná monografie
Detail Vaněček Drahoš
Pech Martin
Operační management
2019 KNIHA Učebnice
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Škodová Parmová Dagmar
Sdrolias Labros
...
Vaněček Drahoš
...
Regions in Context
2019 KNIHA Odborná monografie
Detail Pech Martin
Vaněček Drahoš
The Role of the Key Enterprise of the Supply Chain in Lean Production
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vaněček Drahoš
Pech Martin
Rost Michael
Innovation and Lean Production
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Pech Martin
Vaněček Drahoš
Methods of Lean Production to Improve Quality in Manufacturing
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Vaněček Drahoš
Pech Martin
Relation of Size of Enterprise and Planned Robotization
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vaněček Drahoš
Pech Martin
Application of Ergonomic Principles at the Beginning of Industry 4.0
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vaněček Drahoš
Toušek Radek
Řízení dodavelského řetězce
2017 KNIHA Skripta
Detail Vaněček Drahoš
Toušek Radek
Supply chain management
2017 KNIHA Skripta
Detail Rolínek Ladislav
Bednářová Dagmar
Kopta Daniel
...
Vaněček Drahoš
...
Krize MSP, příčiny a jejich řešení
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Vaněček Drahoš
The Fourth Industrial Revolution and Its Expected Consequences
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Válek Petr
Vaněček Drahoš
Logistic Tasks and their Assurance in Different Industries
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vaněček Drahoš
Kubecová Jana
Some aspects of operational risks at enterprises of Czech Republic
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Koutný Stanislav
Vaněček Drahoš
Logistické struktury v podnicích
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Váchal Jan
Vochozka Marek
Doležalová Hana
...
Vaněček Drahoš
...
Podnikové řízení
2013 KNIHA Učebnice
Detail Vaněček Drahoš
Fára Pavel
Problematika udržitelnosti životního prostředí ve vztahu k výuce na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vaněček Drahoš
Sýkora Ondřej
Pražáková Jaroslava
...
Štíhlá výroba
2013 KNIHA Skripta
Detail Vaněček Drahoš
The approach of small and medium sized enterprises to proces management
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vaněček Drahoš
Kubíček Roman
Uplatnění Kaizen Managementu ve výrobním podniku
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vaněček Drahoš
Logistic Management. Processes and methods
2012 KNIHA Učebnice
Detail Fára Pavel
Vaněček Drahoš
Některé základní charakteristiky malých a středních podniků
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Fára Pavel
Vaněček Drahoš
Podnikové procesy a sledování ukazatelů v malých a středních podnicích
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav
Vaněček Drahoš
Krninská Růžena
...
Procesní řízení v MSP – vybrané aspekty
2012 KNIHA Odborná monografie
Detail Sýkora Ondřej
Vaněček Drahoš
Materiálový tok a jeho vliv na výrobní linku.
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vaněček Drahoš
Strategie malých a středních podniků
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 29 z 29

Řešitel projektu

Dodavatelský řetězec a metody zlepšování organizace výroby
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Vytvoření nového předmětu "Štíhlá výroba“
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Vytvoření nového předmětu v angličtině: Logistics
Řešitel
Členové řešitelského týmu

Spoluřešitel projektu

Inovační management a konkurenceschopnost MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Modely řízení MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Procesní management a možnosti jeho zavedení v MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Průmysl 4.0 a řízení dodavatelského řetězce
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Zkvalitnění předmětů Firma I, II a III
Řešitel
Členové řešitelského týmu