Rolínek Ladislav, doc. Ing., Ph.D.

Rolínek Ladislav, doc.Ing., Ph.D.

Vědecko-výzkumná činnost:

Odborné zaměření: strategický management,  procesní management, řízení MSP

- autor nebo spoluautor 8 vědeckých nebo odborných knih,  2 článků v recenzovaném periodiku s Impakt faktorem, 5 článků v recenzovaném periodiku evidovaném v databázi SCOPUS  a 10 článků evidovaných v databázi WOS.

- počet vědeckých publikací v RIV (IS VaVai) – 99.

- hlavní řešitel nebo řešitel 14 výzkumných projektů.

V současné době je hlavním řešitelem výzkumných projektů Interreg V-A ATCZ16 SIP-SME Service Innovations Process fur Klein-und Mittelunternehmen, 2017-2019, GAJU 047/2019/S Řízení podniků v podmínkách Industry 4.0, 2019-2021 a řešitel projektu TAČR TL01000348 Systém kurzové prevence, 2018-2020

JEL Classification:  D20, L10, L21, L22, L26, M00, M11, M13, M14


Pedagogická činnost:

- garant a vyučující v předmětech na EF (Strategický management, Strategic management, Procesní management, Process management)

- celkem 65 bakalářských, 93 diplomových, 5 disertačních vedených a úspěšně obhájených prací, které byly zaměřeny zejména na problematiku řízení organizací, strategické a procesní řízení.

- školitel na EF JU v doktorském studijním programu Ekonomika a management: studijní obor Řízení a ekonomika podniku. V současné době vede 6  doktorandů.

- autor či spoluautor vysokoškolských učebnic:  Řehoř, P. a kol. (2018). Management. České Budějovice: Ekonomická fakulta JU.

                                                                            Rolínek a kol. (2008). Procesní management, České Budějovice: Ekonomická fakulta JU.

Vzdělání a akademická kvalifikace:

- 2005: obor Management, marketing na MZLU v Brně, Provozně ekonomická fakulta. Název práce: Strategické řízení ve vybraných zemědělských podnicích

- 2000:  Ph.D. - ZF JU V Českých Budějovicích, obor: Ekonomika a řízení podniku

- 1994:  Ing. - ZF JU  v Českých Budějovicích, obor: Fytotechnický, spec. Zemědělské  manažerství

 

 Zastávané funkce a členství:

- děkan Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (2011-2019), proděkan pro vědu a výzkum EF JU (2007-2011), vedoucí katedry řízení (2005-2011)

- člen vědecké rady: PEF MENDELU v Brně, FRRMS MENDELU v Brně, EF TUL v Liberci, FM VŠE v J. Hradci, PEF ČZU v Praze, ÚZEI v Praze, FaME UTB ve Zlíně, ZF JU v Č. Budějovicích a JU v Č. Budějovicích

- člen redakčních rad časopisů Economics & Working Capital (WCTC London, ISSN: 2398-9491); Acta Universitatis Bohemiae Meridionales (EF JU v  Českých Budějovicích, ISSN 2336-4297 - předseda redakčni rady); Economics Working Papers (EF JU v Českých Budějovicích ISSN 1804-5618, Online 1804-9516 - předseda redakční rady)

- člen České společnosti ekonomické

- člen České společnosti pro jakost

- člen v oborových radách DSP: Řízení a ekonomika podniku (EF JU, garant a předseda oborové rady); Management (PEF ČZU v Praze); Řízení a ekonomika podniku (PEF MENDELU); Řízení a ekonomika podniku (EF TUL v Liberci)

- člen v habilitačních komisích  a komisích pro jmenování profesorem: ČZU v Praze (4x) 

 

Odkazy:

- ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2587-8226

- Research gate: https://www.researchgate.net/profile/Ladislav_Rolinek

- Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=AYBQrKQAAAAJ&hl=cs

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
CHSM Chapter in scientific monograph VAVE Ano
DOST Další odborné úkoly VAVE Ano
DTMAA Management Theory KŘE Ano
INPR1 Performance at INPROFORUM 1 VAVE Ano
INPR2 Performance at INPROFORUM 2 VAVE Ano
SVOC Performance at a doct. section of SVOČ VAVE Ano
OTUSB Performance at other conf. org. by USB VAVE Ano
CPMN Procesní management KŘE Ano Ano Ano
KPMAN Procesní management KŘE Ano Ano
PMAN Procesní management KŘE Ano Ano Ano
OPMAN Process Management KŘE Ano Ano Ano
YPM Project Management KŘE Ano
PCPC Publication (CPCI, Thomson) VAVE Ano
PPSCP Publication in prof./scient. proceedings VAVE Ano
PSJWS Publication in scient. journals (WoS...) VAVE Ano
PSJ Publication in scientific journals VAVE Ano
DPRO Publikace ve sbornících a monografiích VAVE Ano
DREV Publikace ve vědeckém recenz. časopise VAVE Ano
OSMOC Strat. Management in Trade and Tourism KŘE Ano Ano
KSMAJ Strategic Management KŘE Ano
SMA Strategic Management KŘE Ano Ano
SMAJ Strategic Management KŘE Ano
YSMAN Strategic Management KŘE Ano
CSM Strategický management KŘE Ano Ano Ano
KSMAN Strategický management KŘE Ano Ano
QSPF Strategický management KŘE Ano Ano
SM Strategický management KŘE Ano Ano Ano
SMAN Strategický management KŘE Ano Ano Ano
KSMOC Strategický management v obchodě a CR KŘE Ano Ano
SMOC Strategický management v obchodě a CR KŘE Ano Ano Ano
TPM Teorie a praxe managementu KŘE Ano
DTMA Teorie managementu KŘE Ano Ano
DCON Vystoupení na domácí konferenci/semináři VAVE Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Řehoř Petr
Pech Martin
Slabová Michaela
Rolínek Ladislav
Contemporary Opinions on the Importance of Entrepreneurial Competences
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Barber III Dennis
Batchelor John H.
Hatten Timothy
...
Rolínek Ladislav
Czech Students’ Perceptions of Ethical Behavior in Business and Entrepreneurship
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Čermáková Julie
Rolínek Ladislav
Determination of key competencies for Industry 4.0
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krásnická Martina
Rolínek Ladislav
Volek Tomáš
Edukační manuál E-start
2020 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Vrchota Jaroslav
Maříková Monika
Řehoř Petr
Rolínek Ladislav
...
Human resources readiness for industry 4.0
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Bednář Jiří
Vrchota Jaroslav
Rolínek Ladislav
ICT in Food Processing Industry
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krásnická Martina
Mrkvička Tomáš
Friebel Ludvík
...
Rolínek Ladislav
Ochranná známka č. 379288: E-start - Systém prevence kurzového rizika
2020 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Čermáková Julie
Slabová Michaela
Rolínek Ladislav
Self-evaluation of the level of key competencies for industry 4.0.
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Bednář Jiří
Martinák Petr
Rolínek Ladislav
Srovnání zemí V4 v rámci Global Innovation Index
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Pech Martin
Rolínek Ladislav
...
Sustainability Outcomes of Green Processes in Relation to Industry 4.0 in Manufacturing: Systematic Review
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Krásnická Martina
Mrkvička Tomáš
Friebel Ludvík
...
Rolínek Ladislav
...
Webová aplikace E-start, Systém prevence kurzového rizika
2020 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Rolínek Ladislav
Vaněček Drahoš
Volek Tomáš
...
Inovační management v MSP: Inovační impulsy a jejich využití
2019 KNIHA Odborná monografie
Detail Krásnická Martina
Mrkvička Tomáš
Friebel Ludvík
...
Rolínek Ladislav
...
Pilotní verze aplikace E-start, Systém kurzové prevence
2019 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Vojtko Viktor
Rolínek Ladislav
Plevný Miroslav
System dynamics model of crises in small and medium enterprises
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Stejskalová Irena
Štrach Pavel
Rolínek Ladislav
Establishing Continuous Innovation Processes in SMEs: Methodology
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Nousia Aglaia
Sdrolias Labros
Xyz Alina
...
Rolínek Ladislav
...
Governmental, Entrepreneurial and Social Dysfunctions and Responsibilities in Terms of Tourism Development Strategy Implementation in Greece: Quo Vadis?
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Nousia Aglaia
Sdrolias Labros
Xyz Alina
...
Rolínek Ladislav
...
Governmental, Entrepreneurial and Social Dysfunctions and Responsibilities in Terms of Tourism Development Strategy Implementation in Greece: Quo Vadis?.
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Fuka Jindřich
Rolínek Ladislav
Human Resource Development System in a Sample Company
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Fuka Jindřich
Vrchota Jaroslav
Rolínek Ladislav
Impact of the Importance of Innovation in SMES on a Systematic Approach to their Management
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Fuka Jindřich
Rolínek Ladislav
Influence of Awareness about Industry 4.0 on SMES Approach to Human Resources Management
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Adamová Markéta
Krninská Růžena
...
Rolínek Ladislav
...
Management
2018 KNIHA Učebnice
Detail Maříková Monika
Rolínek Ladislav
Vrchota Jaroslav
...
Selected aspects of strategic management in small enterprises in services
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rolínek Ladislav
Barber III Dennis H.
Gibson Shanan G.
...
Entrepreneurial Attitudes of Students in the Czech Republic
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Sdrolias Labros
Kakkos Nikolaos
Škodová Parmová Dagmar
Rolínek Ladislav
...
Cultural Product and Cultural Communication as a Dynamic Bipolar Interaction and Creative Contribution to the Structural Recompiled of the Local Cultural Units
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Rost Michael
Faltová Leitmanová Ivana
Rolínek Ladislav
...
Czech Countryside from The Viewpoint of Their Inhabitants
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kolářová Helena
Zeman Robert
Rolínek Ladislav
...
Important Values for Life on the Isle of Madeira in Portugal
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Maříková Monika
Rolínek Ladislav
Influence of strategic management in Czech SMEs and their growth rate
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rolínek Ladislav
Bednářová Dagmar
Kopta Daniel
...
Krize MSP, příčiny a jejich řešení
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Kolářová Helena
Zeman Robert
Rolínek Ladislav
Priorities of Employees at a Company Which Produces Structures from Reinforced Concrete with Its Headquarters in Prague, Czech Republic
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Maříková Monika
Rolínek Ladislav
Project Management And Its Impact On Growth Rate Of Small and Medium-sized Enterprises
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Sdrolias Labros
Gkountroumpi Evangelia
Koffas Stefanos
...
Rolínek Ladislav
...
The Evaluation of the Undergraduate Studies Program and The Educational Process in Heis Operating in Uncertainty Conditions: The Case of The Department of Business Administration of the Technological Educational Institute (T.E.I) of Thessaly-Greece
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kolářová Helena
Zeman Robert
Rolínek Ladislav
Use of complex methods when selecting new employees and detecting unsuitable workers as an employer
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Maříková Monika
Rolínek Ladislav
Vrchota Jaroslav
Crises and its occurence in SMEs in the Czech Republic
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav
Plevný Miroslav
Kopta Daniel
...
Level of process management implementation in SMEs and some related implications
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rolínek Ladislav
Cudlínová Eva
Klufová Renata
...
Model strategy for village development in the Czech Republic
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Maříková Monika
Rolínek Ladislav
Kubecová Jana
...
Relationship between the extent of implementation of the process management principles and the legal form of the business and business activity
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vojtko Viktor
Rolínek Ladislav
Solarová Petra
System Dynamics Perspective on Crises in Small and Medium Enterprises
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Patta Efthimia
Koffas Stefanos
Sdrolias Labros
...
Rolínek Ladislav
...
TRAFFICKING AS A MAJOR SOCIAL ISSUE: RETHINKING THE MANAGEMENT POLICY AND PRACTICES TO FACE THIS PHENOMENON, WITH THE IMPLEMENTATION OF PROJECTS ORIENTED ORGANIZATIONAL STRUCTURES AND STRATEGIC PROCESSES
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav
Vrchota Jaroslav
Maříková Monika
Typical Crises in Selected SMEs in the Czech Republic
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav
Holátová Darja
Březinová Monika
...
Behaviour of small and medium-sized enterprises in terms of their strategic management and their goals
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kubecová Jana
Rolínek Ladislav
Švárová Monika
...
Implementation of the business process management principles as a current management trend
2014 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Jílek Milan
Rolínek Ladislav
Pražáková Jaroslava
...
INPROFORUM 2014: Investment decision-making in the period of economic recovery
2014 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Kubecová Jana
Rolínek Ladislav
Posouzení vztahu mezi zaváděním procesního řízení a zplošťováním organizační struktury malých a středních podniků
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rolínek Ladislav
Vrchota Jaroslav
Maříková Monika
...
Small and medium-sized enterprises and cluster initiatives in the Czech republic
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Švárová Monika
Rolínek Ladislav
Kubecová Jana
...
The extent of application of the process management principles in relation to the legal form of the business and the business activity in the period of economic crisis in small and medium sized enterprises
2014 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Rolínek Ladislav
Vrchota Jaroslav
Kubecová Jana
...
The level of process management principles application in SMEs in selected region of the Czech Republic
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
Faltová Leitmanová Ivana
...
Czech countryside - strategies of regional development
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Jílek Milan
Rolínek Ladislav
Pražáková Jaroslava
...
INPROFORUM 2013 - Zdroje a limity ekonomického růstu a předpoklady vývoje české ekonomiky
2013 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Váchal Jan
Vochozka Marek
Doležalová Hana
...
Rolínek Ladislav
...
Podnikové řízení
2013 KNIHA Učebnice
Detail Švárová Monika
Rolínek Ladislav
Relationship between the strategy and corporate goals
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Humlerová Veronika
Cudlínová Eva
Faltová Leitmanová Ivana
...
Rolínek Ladislav
Rural Development in Terms of Economic Support (Case study from CR)
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva
Faltová Leitmanová Ivana
Klufová Renata
Rolínek Ladislav
...
Characteristic of the Czech countryside development based on the local population activities and attitudes
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Jílek Milan
Rolínek Ladislav
Pražáková Jaroslava
...
INPROFORUM Junior 2012 - Řízení a ekonomika malých a středních podniků
2012 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Rolínek Ladislav
Vaněček Drahoš
Krninská Růžena
...
Procesní řízení v MSP – vybrané aspekty
2012 KNIHA Odborná monografie
Detail Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
Faltová Leitmanová Ivana
...
Strategie regionálního rozvoje venkovských obcí – případová studie českého venkova
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
Březinová Monika
...
UNICREDS project conference
2012 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Klufová Renata
Cudlínová Eva
...
Rolínek Ladislav
Venkov jako místo pro žití
2012 KNIHA Odborná monografie
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Klufová Renata
Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
...
Vymezení venkovských obcí v České republice
2012 CERTIFIKOVANÉ METODIKY A POSTUPY Certifikovaná metodika
Detail Vrchota Jaroslav
Rolínek Ladislav
Building the Managerial Competencies in the Study Program Management and Business Economics
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hrabánková Magdaléna
Řehoř Petr
Rolínek Ladislav
...
Faktory regionálního rozvoje a jejich vliv na sociálně-ekonomický potenciál regionu
2011 KNIHA Odborná monografie
Detail Jílek Milan
Rolínek Ladislav
Pražáková Jaroslava
...
INPROFORUM 2011 - Globální ekonomická krize - regionální dopady
2011 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Stejskalová Irena
Rolínek Ladislav
Metodika manažerského auditu v malých a středních podnicích
2011 CERTIFIKOVANÉ METODIKY A POSTUPY Certifikovaná metodika
Detail Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
Role znalostní ekonomiky v rozvoji regionu
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
Role znalostní ekonomiky v rozvoji regionu
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Faltová Leitmanová Ivana
Cudlínová Eva
...
Rolínek Ladislav
TYPOLOGIE VENKOVSKÝCH OBCÍ NA ZÁKLADĚ JEJICH POPULAČNÍHO VÝVOJE
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Faltová Leitmanová Ivana
Rolínek Ladislav
...
Venkovský prostor – vymezení a klasifikace
2011 MAPA Mapa
Vložit vše do košíku 1 - 66 z 66

Řešitel projektu

Inovační management a konkurenceschopnost MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Manažerský audit jako nástroj podpory trvale udržitelného rozvoje malého a středního podnikání
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Modely řízení MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Procesní management a možnosti jeho zavedení v MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Řízení podniků v podmínkách Industry 4.0.
Řešitel
Členové řešitelského týmu
SIP-SME (Service Innovations Prozess für Klein-und Mittelunternehmen)
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Zkvalitnění předmětů Firma I, II a III
Řešitel
Členové řešitelského týmu

Spoluřešitel projektu

Analýza socioekonomických vztahů v nadnárodní společnosti
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Environmental Awareness as a Universal European Value
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Ověření inovativního technického prostředku pro efektivní manipulaci a přepravu kusových zásilek
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Possible influences of EU agricultural financing on production efficiency and technological development of agriculture in CR and Hungary for 2007-2008
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Systém kurzové prevence
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Systém odměňování v MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu
UNICREDS - Rozvoj spolupráce univerzit s regionem
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Venkovský prostor – prostor pro žití nebo pro dožití? (Modelové strategie venkovského prostoru)
Řešitel
Členové řešitelského týmu