Leština Jan, Ing., CSc.

Leština Jan, Ing., CSc.

Odborné zaměření:

- management

- strategický management

- zemědělské poradenství

- spoluřešitel projektu GAJU: Management lidských zdrojů malých a středních podniků


Akademická kvalifikace, zastávané funkce a členství:

- odborný asistent

- kandidát věd (od roku 1980)

- člen Celostátní sítě pro venkov

- akreditovaný státní poradce pro zemědělskou ekonomiku

- akreditovaný státní poradce pro ochranu půdy

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
DOPOZ Dotační politika v zemědělství KKM Ano Ano
KMP Manažerské poradenství KŘE Ano Ano
MP Manažerské poradenství KŘE Ano Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Březinová Monika
Holátová Darja
Krninská Růžena
...
Leština Jan
...
Řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích. Komunikace a podniková kultura.
2014 KNIHA Odborná monografie
Detail Holátová Darja
Březinová Monika
Leština Jan
...
Řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích. Společenská odpovědnost, rozvoj a vzdělávání, fluktuace a motivace, finanční výkonnost.
2014 KNIHA Odborná monografie
Detail Leština Jan
Hospodaření na půdě ve vazbě na udržování a zvyšování půdní úrodnosti a ochrana půdy
2012 KNIHA Učební texty
Detail Leština Jan
Voltr Václav
Froněk Pavel
Závislost výnosů pšenice ozimé na dávkách dusíku a pesticidní ochraně v různých půdně-klimatických podmínkách ČR
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Voltr V
Leština Jan
Novák P
...
Ekonomika a řízení technologií výroby plodin podle stanovištních podmínek v ČR
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Voltr V
Leština Jan
Froněk P
...
Návrh lineárních modelů produkčních funkcí plodin v ČR
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Vložit vše do košíku 1 - 6 z 6