Leština Jan, Ing., CSc.

Leština Jan, Ing., CSc.

Odborné zaměření:

- management

- strategický management

- zemědělské poradenství

- spoluřešitel projektu GAJU: Management lidských zdrojů malých a středních podniků


Akademická kvalifikace, zastávané funkce a členství:

- odborný asistent

- kandidát věd (od roku 1980)

- člen Celostátní sítě pro venkov

- akreditovaný státní poradce pro zemědělskou ekonomiku

- akreditovaný státní poradce pro ochranu půdy

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
KMP Manažerské poradenství KŘE Ano Ano
MP Manažerské poradenství KŘE Ano Ano Ano