Holátová Darja, doc. Ing., Ph.D.

Holátová Darja, doc.Ing., Ph.D.

Vědecko-výzkumná činnost:

Odborné zaměření:

- řízení lidských zdrojů

- personální činnosti

- management

- management korporací

- řízení lidských zdrojů

- etika v podnikání

- řešitelka výzkumného projektu GAJU: Management lidských zdrojů malých a středních podniků

Pedagogická činnost:

- garant a vyučující v předmětech na EF (řízení lidských zdrojů, personální činnosti)

- celkem 32 bakalářských a 67 diplomových vedených a úspěšně obhájených prací

- školitel na EF JU v doktorském studijním programu Ekonomika a management: studijní obor Řízení a ekonomika podniku. V současné době vede 7 disertačních prací a jedna obhájená.

- autor či spoluautor vysokoškolských učebnic:

Holátová D., Doležalová, V.  at al. (2014) Řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích: Společenská odpovědnost, rozvoj a vzdělávání, fluktuace a motivace pracovníků, finanční výkonnost. Žilina: GEORG.

Vzdělání a akademická kvalifikace:

- 2006: doc. - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 

- 2000: Ph.D. - Řízení a ekonomika podniku, ZF JU v Č. Budějovicích

- 1975: VŠZ v Praze, PEF v Českých Budějovicích, obor zootechnický

- 1978: pedagogické minimum - VŠZ v Praze

Zastávané funkce a členství:

- člen Oborové rady EF

- členka komisí doktorských zkoušek EF

- členka komisí státních závěrečných zkoušek EF a ZF

- členka redakční rady Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, EF JU v Českých Budějovicích

 - člen Vědecké rady nakladatelství VŠEM – Praha 

 - členka Českého komitétu pro vědecké řízení

- členka České společnosti pro politické vědy

 

 

 

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
OETP Business Ethics KŘE Ano Ano Ano
CETP Etika v podnikání KŘE Ano Ano Ano
ETP Etika v podnikání KŘE Ano Ano Ano
KETP Etika v podnikání KŘE Ano Ano Ano
HRM Human Resources Management KŘE Ano Ano
KHRM Human Resources Management KŘE Ano Ano
CMAN2 Management II KŘE Ano Ano
MAN2 Management II KŘE Ano Ano Ano
OMAN2 Management II KŘE Ano Ano Ano
QMAN2 Management II KŘE Ano Ano
DTMAA Management Theory KŘE Ano
MZID Management změny a inovací KŘE Ano
OMT Managerial Techniques KŘE
CPC Personální činnosti KŘE Ano Ano
PC Personální činnosti KŘE Ano Ano
DTMA Teorie managementu KŘE Ano
KRKV Řízení kvality KŘE Ano
RKV Řízení kvality KŘE Ano
CRLZN Řízení lidských zdrojů KŘE Ano Ano
KRLZ Řízení lidských zdrojů KŘE Ano Ano
RLZ Řízení lidských zdrojů KŘE Ano Ano
RLZN Řízení lidských zdrojů KŘE Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Dytrt Zdenek
Holátová Darja
Does Technology Win Over Humans?
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Škodová Parmová Dagmar
Sdrolias Labros
...
Holátová Darja
...
Regions in Context
2019 KNIHA Odborná monografie
Detail Holátová Darja
Němec Miroslav
Ethics in Human Resources Management
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Němec Miroslav
Holátová Darja
Financial and Economic Indicators of Sustainability and Viability of State and Regional Organizations of Property Administration and Maintenance of Highways and Class I, II and III Roads
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Holátová Darja
Doležalová Vlasta
Březinová Monika
...
Řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích. Vybrané faktory, procesy a vztahy v řízení
2018 KNIHA Odborná monografie
Detail Holátová Darja
Factors affecting performance of employees in SMEs. Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Březinová Monika
Holátová Darja
Minárová Martina
...
Influence of Selected Factors of HRM on Labour Productivity in Smes in South Bohemia
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Němec Miroslav
Holátová Darja
Innovation and Sustainability of Road Management System
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Holátová Darja
Březinová Monika
Management of Human Resources in Small and Medium size Enterprices
2017 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Holátová Darja
Březinová Monika
Manažerská etika, etické kodexy a jejich realizace v praxi
2017 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Němec Miroslav
Holátová Darja
Crisis Management and Human Resources
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Holátová Darja
Doležalová Vlasta
CSR in the Context of Sustainable Development
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Doležalová Vlasta
Holátová Darja
Řehoř Petr
...
Corporate Social Responsibility and Human Resource Management
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Holátová Darja
Doležalová Vlasta
Corporate Social Responsibility and Human Resource Management
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Doležalová Vlasta
Holátová Darja
Řehoř Petr
Development and Education of Employees in SME´s in the Region of South Bohemia
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Doležalová Vlasta
Holátová Darja
Education and Development in Human Resource Management Process and in Corporate Social Responsibility in SME´s in the Region of South Bohemia, Czech Republic
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Doležalová Vlasta
Holátová Darja
Human Resource Management and Human Resource Development in SME´s in the South Bohemia Region in the Czech Republic
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Doležalová Vlasta
Holátová Darja
Řehoř Petr
...
Importance and functionality of key areas of human resource management process in SME´s
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Holátová Darja
Březinová Monika
Kantnerová Liběna
Strategic Management of Small and Medium-Sized Enterprises
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Doležalová Vlasta
Holátová Darja
Březinová Monika
Analysis of Process Functionality and Human Resource Management Process
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Doležalová Vlasta
Holátová Darja
Březinová Monika
Analysis of Process Functionality and Human Resource Management Process
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rolínek Ladislav
Holátová Darja
Březinová Monika
...
Behaviour of small and medium-sized enterprises in terms of their strategic management and their goals
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Holátová Darja
Doležalová Vlasta
Řehoř Petr
Evaluation Processes of Small and Medium-sized Enterprises
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Doležalová Vlasta
Holátová Darja
Human Resource Management and Evaluation of Communication in Small and Medium-sized Enterprises
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Březinová Monika
Holátová Darja
...
Instruments of quality management in the Czech municipalities
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Doležalová Vlasta
Řehoř Petr
Holátová Darja
Knowledge and use of quality management tools in Czech municipalities
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Holátová Darja
Březinová Monika
Řehoř Petr
...
Managment of human resources in SMES
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Doležalová Vlasta
Holátová Darja
Process Evaluation of Small and Medium-sized Enterprises
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Březinová Monika
Holátová Darja
Krninská Růžena
...
Řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích. Komunikace a podniková kultura.
2014 KNIHA Odborná monografie
Detail Holátová Darja
Březinová Monika
Leština Jan
...
Řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích. Společenská odpovědnost, rozvoj a vzdělávání, fluktuace a motivace, finanční výkonnost.
2014 KNIHA Odborná monografie
Detail Řehoř Petr
Holátová Darja
Doležalová Vlasta
Strategic Management Methods in Non-profit Making Organization
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Holátová Darja
Březinová Monika
Doležalová Vlasta
USAGE OF RICH MEDIA IN EDUCATION PROCESS
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Holátová Darja
Application of Balanced Scorecard method as a tool for strategic management of chosen municipality
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Holátová Darja
Březinová Monika
Basic characteristics of small and medium-sized enterprises in terms of their goals
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Holátová Darja
Řehoř Petr
Doležalová Vlasta
Knowledge management and development of managers and students
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Doležalová Vlasta
Holátová Darja
Process Evaluation of Human Resource Management and Training Cost of Small and Medium-sized Enterprises
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dalíková Pavlína
Holátová Darja
Small and Medium Sized Enterprises and Scheme of Corporate Social Responsibility
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Holátová Darja
Leader a leadership
2012 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Holátová Darja
Krninská Růžena
Bednaříková Zuzana
...
Lidské zdroje v rozvoji venkova
2012 KNIHA Učebnice
Detail Dalíková Pavlína
Holátová Darja
SMEs more successful with or without CSR
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dalíková Pavlína
Holátová Darja
Společenská odpovědnost firem v malých a středních podnicích
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dalíková Pavlína
Holátová Darja
Společensky odpovědné aktivity malých a středních podniků
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Vložit vše do košíku 1 - 42 z 42